Beogradski univerzitet se širi i na levu obalu Dunava

Naredne godine trebalo bi da budu raspisani arhitektonski konkursi i da počne projektovanje fakulteta i studentskog kampusa na levoj obali Dunava, čime će početi realizacija ideje sadašnjih beogradskih vlasti da bar deo visokog školstva bude izmešten iz centra glavnog grada i s Novog Beograda. To za „Politiku” otkriva arhitekta Marko Stojčić, glavni gradski urbanista, i dodaje da bi gradnja fakulteta na levoj strani Dunava trebalo da počne 2023, najkasnije 2024. godine. Tek treba da se odredi koji će fakultet biti izgrađen, kao i kampus koji je usmeren na njega i čija veličina će zavisiti od procene broja studenata koji će upisivati novu visokoškolsku ustanovu.

Odluka će, naglašava, biti doneta uz konsultacije s Ministarstvom prosvete i Univerzitetom u Beogradu, kao i uz anketiranje građana. Uz to će, kaže, biti planirani i objekti za stanovanje naučno-nastavnog osoblja, uz nadu da će ih stanovi zadržati da ostanu na ovim prostorima. Gradski urbanista ističe da postoji parcela koja se naslanja na naseljeni deo Borče, pogodna za gradnju novog univerzitetskog ogranka. Kaže da bi fakultet trebalo da nikne u prirodnom okruženju koje će nastojati da očuvaju jer je uz tamošnji pošumljeni prostor moguće izgraditi planirane objekte.

Stojčić ističe da je širenje visokog školstva na levu obalu Dunava pokrenuto na inicijativu grada Beograda, i to u skladu s novim generalnim urbanističkim planom (GUP) glavnog grada koji iscrtava njegov strateški planirani razvoj u naredne dve decenije. U okviru toga je predviđeno da Beograd postane policentričan grad. Odnosno da sve bitne ustanove, među kojima je i visoko školstvo, budu raspoređene na čitavu površinu metropole, a ne kao dosad da budu koncentrisane na centar i Novi Beograd.

– Razmatrajući razradu tog plana došli smo do toga da naselja na levoj obali Dunava, u opštini Palilula, imaju dovoljno stanovništva da dobiju dve srednje škole i jedan fakultet. Gradiće se gimnazija, a ispitaćemo potrebe građana za tom drugom srednjom školom, jer oni najbolje znaju ka kojim ustanovama im deca kilometrima putuju kako bi se obrazovala. Anketa je napravljena ovih dana i trebalo bi naredne nedelje da bude postavljena na sajt skupštine grada da je Palilulci popunjavaju. Izmeštanjem bar dela srednjeg i visokog školstva van centra želimo i da smanjimo nepotrebna putovanja po gradu. Ideja GUP-a je da oformimo nove centre visokog obrazovanja s jednakim ili boljim uslovima kao u evropskim zemljama, što će omogućiti da smanjimo broj studenata koji odlaze u inostranstvo, ali i da privučemo akademce iz regiona – ističe Stojčić.

Time će nastojati da zadrže u Beogradu visokoobrazovane građane, kao nosioce ekonomskog razvoja Srbije u naredni decenijama.

Izvor: Politika

Tagovi

Pročitajte još: