Blok 18 u Novom Beogradu

Blok 18 u Novom Beogradu nalazi se na delu Starog sajmišta između mosta „Gazela” i starog tramvajskog mosta koji se ruši i gradi novi. Površina Bloka 18 je 52 hektara. Od toga je 15 hektara danas park plus šetalište uz reku, a ostali deo je slam – nehigijensko naselje koje je predviđeno za rušenje.

Devedesetih godina prošlog veka lokacija je kao diveloperu dodeljena „Generaleksportu”. Obavljena je priprema za međunarodni urbanistički konkurs, ali su ratna dešavanja prekinula ovu aktivnost.

Staro sajmište kao nehigijensko naselje ima oko 65.000–70.000 kvadratnih metara, većinom bespravno podignutih objekata. U razmatranju realizacije ovog kompleksa za kompletno raseljavanje bila bi dovoljna četiri objekta površine po 15.000–16.000 kvadratnih metara smeštenih uz dva mosta.

Stepen izgradnje je veoma povoljan: jedan stan se ruši – sedam novih se gradi, što nedvosmisleno pokazuje profitabilnost lokacije.

U Beogradu se u poslovima s nekretninama realizuje čist profit od 20 pa i do 50 i više procenata, ako se jedan stan ruši a grade tri nova. Ako je odnos 1:4 ili 1:5 profit se povećava. Ovde je odnos 1:7, što pokazuje bonitet i kvalitet lokacije.

Lokacija je opremljena primarnom infrastrukturom i oslanja se na Bulevar Jurija Gagarina. Predviđena su četiri kontakta na ovaj bulevar u nivou.

 

Svojevremeno, prema prvom rešenju metroa u Beogradu, stanica metroa bila je uvučena u sredinu lokacije. Blok 18 čini nedvosmislenu urbanističku celinu s „Beogradom na vodi”.

 

Prema preliminarnim preporukama, Blok 18 trebalo je da uz reku Savu ima stambene objekte od četiri sprata plus potkrovlje, dok bi parkiranje bilo pod zemljom. Maksimalno je bilo moguće izgraditi neto 500.000 kvadratnih metara stambenog i poslovnog prostora, ali i restorane, galerije, objekte kulture…

Razmatrana je mogućnost davanja u koncesiju objekte kulture na određeni broj godina koji bi se na kraju koncesionog perioda vraćao gradu, uz uslov da se grad odrekne naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta u želji da se izgrade objekti kulture koji nedostaju lokaciji „Beograd na vodi”.

U Urbanističkom zavodu Beograda postoje elementi pripreme za preliminarni međunarodni urbanistički konkurs.

Parkovi, trgovi, fontane i skulpture trebalo je da oplemene prostor uz reku Savu s jedne strane, a s druge postojeći hotel „Kraun plaza” i Centar „Sava”. Dugo se raspravljalo o tome da li je reka Sava element spajanja ili razdvajanja urbanih sadržaja. Zaključeno je da levu i desnu stranu reke treba gledati kao jedinstvenu urbanističku celinu.

Tagovi

Pročitajte još: