Centralna zona Novog Beograda dobija dodatni prostor za parkiranje – U 9 blokova ukupno 6.500 parking mesta

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove grada Beograda stavio je narani javni uvid Plan generalne regulacije saobraćajnica sa parking prostorima u 9 blokova u centralnoj zoni Novog Beograda, faza 1.

Naručilac izrade plana je gradski Sekretarijat za saobraćaj, a plan je izradio Urbanistički zavod Beograda.

Cilj izrade plana je razmatranje mogućnosti povećanja broja parking mesta u okviru interblokovske saobraćajne mreže na oko 33.3 ha u centralnoj zoni Novog Beograda.

Orijentaciono se planira ukupno oko 6.500 parking mesta, postojećih i planiranih, sledećim blokovima:

Blok 19 a – između ulica Vladimira Popovića, Bulevar Milutina Milankovića, Milentija Popovića i BulevarArsenija Čarnojevića;

Blok 21 – između ulica Milentija Popovića, Bulevar Zorana Đinđića, Antifašističke borbe i Bulevar Mihajla Pupina;

Blok 22 – između ulica Milentija Popovića, Bulevar Arsenija Čarnojevića, Antifašističke borbe i Bulevar Zorana Đinđića;

Blok 23 – između ulica Milentija Popovića, Bulevar Milutina Milankovića, Antifašističke borbe i Bulevara Arsenija Čarnojevića, Antifašističke borbe;

Blok 24 – između ulica Antifašističke borbe, Bulevar Milutina Milankovića, Španskih Boraca i Bulevar Arsenija Čarnojevića;

Blok 25 – između ulica Antifašističke borbe, kompleksa beogradske Arene i Bulevar Zorana Đinđića;

Blok 28 – između ulica Španskih Boraca, Bulevar Milutina Milankovića,Bulevar umetnosti i Bulevara Arsenija Čarnojevića;

Blok 29 – između ulica Španskih Boraca, Bulevara Arsenija Čarnojevića, Bulevar umetnosti i Bulevar Zorana Đinđića;

Blok 30 – između ulica između ulica Španskih Boraca, Bulevar Zorana Đinđića, Bulevar umetnosti i Bulevar Mihajla Pupina.

Navodi se da se u okviru plana na više lokacija prisutne devastirane ili zapuštene parking površine, dok je negde drveće svojim krošnjama ili korenskimsistemom postalo rizik za parkirana vozila.

Kako je istaknuto, sve uliceo staju u postojećem rangu, a planom se definišu samo regulacije lokalne ulične mreže sa parking površinama, kao i njihovi poprečni profili.

Takođe, dodaje se, unutar granice plana razmotriće se uvođenje sistema upravljanja zahtevima za parkiranje vozila, kako na ostatku teritorije blokova 21 i 22, koji nisu obuhvaćeni ovim sistemom, tako i na prostoru blokova 19a, 23, 24, 25, 28, 29 i 30.

Planom, koji je na ranom javnom uvidu zaključno sa 16. majem, razmotriće se i dodatno povećanje kapaciteta za stacionarni saobraćaj.

Tagovi

Pročitajte još: