DAN SEĆANJA NA ŽRTVE HOLOKAUSTA NA NOVOM BEOGRADU: Svečana akademija na Starom sajmištu

BEOGRAD – Svečana akademija povodom Dana sećanja na žrtve holokausta biće danas održana u objektu nekadašnjeg Spasićevog paviljona na Starom sajmištu u Beogradu, u organizaciji gradske uprave, Jevrejske opštine Beograd i „Bnei Brit“ Srbija.

Kako je saopštila Jevrejska opština Beograd, na teritoriji glavnog grada Srbije ubijeno je više od 11.000 Jevreja iz Beograda, Banata, centralne i južne Srbije i jevrejskih izbeglica iz Austrije i Čehoslovačke, a likvidacija Jevreja u Beogradu završena je 10. maja 1942. godine.

„Najviše je stradalo Jevreja iz Beograda i Banata, oko 93 odsto. Prema podacima Državne komisije za procenu zločina okupacionih snaga, od 39.282 Jevreja u celoj Srbiji stradalo je oko 88 odsto“, navodi se u saopštenju.

Jevrejska opština Beograd navodi da su „muškarci Jevreji, njih više od 5.000, bili zatvoreni u logorima Topovske šupe i Banjica i streljani ili na drugi način ubijani na stratištima u okolini Beograda do decembra 1941. godine“.

„Početkom decembra iste godine osnovan je koncentracioni logor Sajmište, gde je bilo zatvoreno preko 6.000 žena i dece. Svi su stradali od gušenja otrovnim izduvnim gasovima iz motora kamiona koji ih je prevezao na stratište u Jajincima, gde su žrtve bačene u unapred pripremljene jame“, navodi se u saopštenju.

Podseća se da je likvidacija Jevreja iz logora i bolnice u zgradi dobrotvornog društva „Oneg šabat“, gde se danas nalazi Jevrejski kulturni centar, kamionom „dušegupkom“ trajala od 18. marta do 10. maja 1942. godine.

„Posle tog datuma živih Jevreja nije bilo u Beogradu sem nekolicine koji su se skrivali kod dobrih ljudi. Formalno, koncentracioni logor Sajmište (Judenlager Semlin) nalazio se na teritoriji Nezavisne Države Hrvatske, ali je bio pod punom jurisdikcijom i komandom Gestapoa“, navodi se u saopštenju.

Jevrejska opština Beograd podseća da su čuvari koncentracionog logora Staro sajmište bili pripadnici 64. bataljona koji su uglavnom činili folksdojčeri.

Tagovi

Pročitajte još: