DANAS UKLANJANJE SUVIH STABALA NA NOVOM BEOGRADU

JKP „Zelenilo-Beograd“ ima u planu u utorak, 31.01.2023. godine da izvrši radove na uklanjanju suvih stabala u bloku 30.

Radovi se vrše u skladu sa članom 15., Odluke o uređenju i održavanju parkova zelenih i rekreacionih površina (Sl. list grada Beograda br. 12/01, 15/01, 11/05, 23/05, 29/07 – dr. propis, 2/11, 44/14, 17/15, 35/15, 19/17, 26/19) po kojoj je Preduzeće dužno da sa javne zelene površine iz tačke 1-9. člana 2. ove odluke, prema godišnjem programu, uklanja stabla ili delove stabala, koja su suva, obolela, fiziološki prezrela, sa aspekta bezbednosti kritična (stabla u procesu izvaljivanja, rizično nagnuta, visoko izrasle krošnje i sl.), oštećena od elementarnih nepogoda, saobraćajnog udesa i sl., kao i da primenjuju redovne mere nege.

Tagovi

Pročitajte još:

Free Porn