(FOTO) DANAŠNJI RADOVI „JKP ZELENILO“ U OVIM DELOVIMA NOVOG BEOGRADA

Radnici JKP Zelenilo Beograd nastavljaju da sređuju zelene i rekreacione površine na opštini Novi Beograd.

N-BGD
I Izdizanje krune stabala, seča suvih grana Blok 3, Blok 7, Blok 8, utovar , popravka klupa Blok 11b, Blok 9 , sadnja cveća, okopavanje ruža Istorijski arhiv , čistoća 2.smena
Ekipa 24: košenje Blok 5, Blok 8-8a
Ekipa 28: košenje Blok 11b -11c
Ekipa 29: košenje Blok 4, Blok 7-7a
NOVI BEOGRAD II Košenje Park Ušće Bloka 10 , Park Ušće Bloka 15 , orezivanje šiblja Bul.Nikole Tesle, Bul.Mihajla Pupina , pranje čvrstih zastora Blok 10, Blok 15, Park prijateljstva , zalivanje sadnica Blok 15 , sadnja cveća LO Save , čistoća 2.smena
Ekipa 13: košenje Bulevar umetnosti
Ekipa 14: košenje Blok 21, Antifašističkee borbe, Španskih boraca
Ekipa 25: košenje Blok 30
NOVI BEOGRAD III

Košenje korova OŠ „Mladost“ , skidanje sterilnog sloja zemlje Ivana Ribara , pranje čvrstih zastora Šetalište Lazaro Kardenas , čistoća 2.smena
Ekipa 15: košenje šetalište Lazaro Kardenas
Ekipa 26: košenje Blok 70
NOVI BEOGRAD IV Sadnja sezonskog cveća KBC „Bežanijska kosa“ , pranje čvrstih zastora 1. MZ, 3. MZ , čistoća 2.smena
Ekipa 16: košenje Peđe Milosavljevića
Ekipa 27: košenje 3.MZ

Tagovi

Pročitajte još: