(FOTO) JKP ZELENILO: Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda danas na Novom Beogradu

Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas će se vršiti radovi na sledećim lokacijama:

N-BGD
I Orezivanje žive ograde, šiblja Blok 8-8a , zalivanje cveća i sadnica po području , popravka klupa Blok 2 , ispomoć službi Energetike ,
Ekipa 13: košenje Blok 3, Bul.M.Pupina – Trešnjinog cveta, Trešnjinog cveta
Ekipa 28: košenje Blok 11
Ekipa 29: košenje Blok 5
NOVI BEOGRAD II Košenje Blok 15 , zalivanje sadnica Blok 22, Blok 21, Blok 10 , utovar Blok 21, Blok 28, popravka klupa Blok 28 , riljanje šiblja Bul.M.Pupina, okopavanje cveća LO Save , dovoz humusa Blok 23, čišćenje čvrstih zastora LO Save, Obala kralja Aleksandra , čistoća 2.smena , ispomoć službi Energetike
Ekipa 14: košenje Blok 22
Ekipa 25: košenje Blok 23
NOVI BEOGRAD III

Zalivanje sadnica LO Save Bloka 70 i 44 , orezivanje žive ograde Blok 70a , ispomoć službi Energetike ,
Ekipa 15: košenje Blok 44
Ekipa 26: košenje Blok 70
NOVI BEOGRAD IV Košenje JKP BVK – Partizanske avijacije , sanacija vetroloma, utovar SC 11.April, 1.MZ, ispomoć službi Energetike ,
Ekipa 16: košenje JKP BVK – Partizanske avijacije
Ekipa 27: košenje 2.MZ

Tagovi

Pročitajte još: