(FOTO) JKP ZELENILO: Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda na Novom Beogradu

Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas će se vršiti radovi na sledećim lokacijama: Utovar Blok 33, Blok 34, Narodnih heroja , orezivanje žive ograde, šiblja Narodnih heroja, Blok 1 , zalivanje sadnica po području, pranje čvrstih zastora Blok 2, Blok 3, Blok 7-7a, Blok 8-8a , popravka i farbanje klupa Blok 2, Blok 8 , ispomoć službi Energetike.

Ekipa 13: košenje Blok 3

Ekipa 29: košenje Blok 4

Košenje Blok 15, zalivanje sadnica Blok 29, Blok 19a , pranje čvrstih zastora LO Save, Obala kralja Aleksandra , riljanje šiblja Bul.N.Tesle , utovar Blok 28 , čistoća 2.smena , ispomoć službi Energetike

Ekipa 14: košenje Bul.M.Milankovića

Ekipa 25: košenje Blok 28

Pranje čvrstih zastora šetalište Lazaro Kardenas , orezivanje žive ograde Blok 70a , ispomoć službi Energetike ,

Ekipa 15: košenje Omladinskih brigada

Ekipa 26: košenje Blok 70a

Zalivanje žive ograde i sadnica po području , pranje čvrstih zastora 1.MZ, 3.MZ, utovar 1.MZ, 2.MZ , ispomoć službi Energetike ,

Ekipa 16: košenje Ljubinke Bobić, 2.MZ, Nedeljka Gvozdenovića

Ekipa 27: košenje 3.MZ

Tagovi

Pročitajte još:

Free Porn