(FOTO) JKP ZELENILO: Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda u ovim delovima Novog Beograda

Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas će se vršiti radovi na sledećim lokacijama:

Orezivanje žive ograde, izdizanje krune stabala, seča suvih grana, seča suvih stabala, sakupljanje granjevine Blok 7-7a, sadnja cveća Autoput – Grb

Ekipa 13: košenje Blok 7-7a

Košenje Leva obala Save, Park Kej , riljanje šiblja Bul.M.Pupina, Blok 15 , okopavanje perena Leva obala i priobalje Save , zalivanje sadnica Blok 19a, Blok 24, Blok 22, Leva obala Save , polaganje creva za zalivni sistem, razastiranje humusa Bul. Z.Đinđića , čistoća 2.smena

Ekipa 14: košenje Bul. Z.Đinđića

Izdizanje krune stabala šetalište Lazaro Kardenas postavljanje nosača za vertikalnio ozelenjavanje, postavljanje saobraćajne signalizacije Dr. Ivana Ribara

Ekipa 15: košenje Blok 44

Okopavanje cveća Autoput – Srbija utovar 2.MZ

Ekipa 16: košenje SC 11.april, Veljko Vlahović – Tošin bunar

Tagovi

Pročitajte još: