(FOTO) JKP ZELENILO: Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda u ovim delovima Novog Beograda

Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas će se vršiti radovi na sledećim lokacijama:

Orezivanje žive ograde, izdizanje krune stabala, seča podrasta, seča suvih stabala, sakupljanje granja, farbanje klupa Blok 7-7a , utovar Blok 11b-11c, Blok 38

Ekipa 13: košenje Blok 7-7a, Bul.Z.Đinđića, Otona Župančića

(1 čuvar) Košenje Blok 15 riljanje šiblja, okopavanje perena, vezivanje ruža puzavica Ušće , riljanje šiblja Bul.M.Pupina (zalivanje sadnica Blok 15, nivelisanje površine, dovoz humusa Bul.Z.Đinđića, postavljanje mrežice za koš, orezivanje žive ograde Blok 21 pranje čvrstih zastora Blok 10, Blok 15, Park prijateljstva ispomoć Sektoru izgradnje – obnova travnjaka Blok 21 čistoća 2.smena

Ekipa 14: košenje Arena

Košenje Jurija Gagarina, utovar Blok 64 izdizanje kruna stabala Blok 70, orezivanje žive ograde Blok 64

Ekipa 15: košenje Blok 44

Okopavanje cveća Autoput – Srbija, pranje čvrstih zastora Stara Bežanija,. 3.MZ nasipanje humusa i komposta 2.MZ

Ekipa 16: košenje SC 11.April.

Tagovi

Pročitajte još: