(FOTO) JKP ZELENILO: Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda u ovim delovima Novog Beograda

Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas će se vršiti radovi na sledećim lokacijama:

Izdizanje krune stabala, seča podrasta, seča suvih stabala i grana, sakupljanje granja, utovar Blok 7-7a

Ekipa 13: košenje DZ u Bloku 9, Bul.M.Pupina sud, Bul.N.Tesle sud, Kružni tok, Blok 1 – urbani džep

Košenje Blok 15 farbanje klupa, seča suvih grana, podrasta, utovar Blok 21 riljanje šiblja Bul.M.Pupina, zalivanje sadnica Blok 10, Park prijateljstva, dovoz i razastiranje humusa Bul.Z.Đinđića , čistoća 2.smena

Ekipa 14: košenje Arena

Zamena uložaka u đubrijerama, popravka klupa Blok 45, ugradnja klupa Blok 62, utovar Blok 64, Blok 63, Blok 70, Blok 45 orezivanje žive ograde Blok 44

Ekipa 15: košenje Blok 44

Obnova travnjaka 2.MZ

Ekipa 16: košenje Marka Čelebonovića

Tagovi

Pročitajte još: