(FOTO) Kako će izgledati buduća železnička stanica na Novom Beogradu? Traži se tvorac idejnog rešenja

Infrastruktura železnice Srbije raspisala je tender za izradu idejnog projekta izgradnje novog staničnog objekta sa pristupnim trgom u železničkoj stanici Novi Beograd.

Podsetimo, objekat železničke stanice je prema planu detaljne regulacije planiran je u okviru budućeg kompleksa autobuske i železničke stanice u Bloku 42 na Novom Beogradu.

Foto:Beoinfo

Pre početka izrade idejnog projekta, potrebno je izraditi idejno rešenje, navodi se u tenderskoj dokumentaciji, a tehnička dokumentacija treba da bude koncipirana na idejnom arhitektonsko-urbanističkom rešenju multimodalnog saobraćajnog terminala u Bloku 42, Novi Beograd – Železnička stanica iz jula 2019. godine, koje je izradio autorski tim Vladimir Lojanica i Milan Lojanica. To rešenje je na konkursu raspisanom 2014. godine od strane Grada Beograda osvojilo 1. nagradu.

Prema ovom rešenju celinu kompleksa čine glavni objekat Železničke stanice na staničnom trgu prema Ulici Milutina, vestibil stanične zgrade ispod konstrukcije železničkog mosta, parterno rešenje železničkog trga u pešačko-parkovskoj zoni ka ulici Milutina Milankovića, ispred objekta železničke stanice i ispred objekta NCR, gde se planira i GSP terminal sa nadstrešnicom, i parterno uređenje prilazne zone ispred ulaza u Vestibil, ka ulici Nova 2.

Glavni objekat železničke stanice

Glavni objekat železničke stanice potrebno je projektovati uz novoplaniranu ulicu Nova 1 i orijentisati prema staničnom trgu ka Ulici Milutina Milankovića, odakle se očekuje pristup najvećeg broja korisnika, imajući u vidu i novoplanirani GSP terminal uz ovu ulicu, stoji u specifikaciji posla.

Stanična zgrada biće spratnosti P+2+Ps, sa naglašenim ulaznim portalom. U prizemlju je planiran višeetažni stanični hol, sa pratećim funkcijama kao što su informacije, prodaja karata, toaleti, garderobe i kafei.

Prvi sprat će imati direktnu vezu sa železničkim peronima i poslovni prostor za potrebe ekspedicije i službi.

U planu je i proširenje konstrukcije železničkog mosta za vezu sa glavnim objektom u zoni 1. sprata.

Na drugom spratu biće smešten komandni i kompjuterski centar, a povučeni sprat rezervisan je za javne sadržaje kao što su sala za skupove i restoran sa terasom i krovnom baštom prema staničnom trgu.

U krovu iznad višeetažnog staničnog hola planirana je staklena lanterna. Objekat će biti opremljen pokretnim trakama, eksalatorima i liftovima.

Stanični trg

Posebnim projektom treba predvideti i detaljno parterno rešenje staničnog trga. Predlaže se zastor kamenih ploča, klupe, kandelabri i vodene i zelene površine uz prostrano dimenzionisane žardinjere za zasade visokog zelenila.

Vestibil stanične zgrade

Vestibil staniče zgrade biće funkcionalni nastavak glavne zgrade i staničnog hola. Direktni ulaz u vestibil planiran je iz Ulice Nova 2, koja se izdvaja iz Ulice Antifašističke borbe, kao mreža pešačkih komunikacija sa staničnim trgom, železničkim peronima, parkingom i ka autobuskoj stanici.

Za vertikalnu komunikaciju služiće setovi eskalatora, liftova i stepeništa, a od pratećih sadržaja putnici će imati na raspolaganju čekaonice, poslovne lokale, kafe i javne toalete. Za potrebe prosvetljenja u vestibilu predviđene su zastakljene lanterne u peronskim zonama konstrukcije železnikog mosta.

Navodi se i da prilikom projektovanja vestibila treba imati u vidu da će se u budućnosti dodati dva koloseka na mostovsku konstrukciju (jedan sa leve i jedan sa desne strane postojeće dvokolosečne pruge, tako da deonica pruge Novi Beograd – Batajnica ima ukupno četiri koloseka).

Parterno uređenje prilazne zone ispred ulaza u Vestibil obuhvatiće i nezavisno spoljašnje stepenište koje vezuje perone sa trotoarom uz Ulicu Antifašističke borbe.

Tagovi

Pročitajte još: