(FOTO) Međunarodni dan porodice obeležen konferencijom u opštini Novi Beograd

Savremena porodica nije uvek u stanju da se samostalno izbori sa mnogobrojnim izazovima i ubrzanim tempom života, a svaki član porodice drugačije preživljava krizu u porodici – rečeno je danas na konferenciji u Gradskoj opštini Novi Beograd, organizovanoj povodom 15. maja, Međunarodnog dana porodice.

Struktura porodice je promenjena, većina ih je jednoroditeljskih, u domaćinstvima je sve manje baka i deka, jer žive odvojeno od dece i unuka, pa je više panelista istaklo da mora biti promenjen i nivo usluga za porodicu, pre svega na lokalnom nivou, kao i da ta podrška mora biti sistemska i dobro usklađena.

Konferenciju “Porodica pred izazovima savremenog društva-mogućnosti podrške i unapređenje saradnje“, organizovali su Opštinski centar za brigu o starima deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“ i Fondacija SOS Dečija sela Srbija, a učesnike je pozdravio predsednik opštine Novi Beograd Bojan Bovan.

Bovan je naglasio da je podrška porodici u fokusu rada lokalne uprave, te da se konferencija porodicom bavi iz stručnog ugla, ali da ima identičan cilj kao i Gradska opština i pre svega, svaki roditelj, a to je da dete dobije mogućnost odrastanja u odgovornog, uspešnog i dobrog čoveka.

-Besplatnim sportsko-edukativnim programima, podelom paketića, izletima i porodičnim festivalima, kao i kroz podršku osobama sa invaliditetom koju sprovodimo posredstvom Opštinskog centra, Opština Novi Beograd donekle rasterećuje kućni budžet porodice, ali je možda još važnije to što stvaramo mogućnost porodičnog druženja i okupljanja koje je neophodno posebno u ovako velikoj i urbanoj sredini kakav je Novi Beograd – naglasio je predsednik opštine.

On je dodao da na opštinskim manifestacijama uvek učestvuju i deca iz Predškolske ustanove „11. april, kao i članovi udruženja najstarijih sugrađana, čime šaljemo poruku međugeneracijske saradnje.

Direktorka opštinskog Centra za brigu o starima deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“ Milka Milovanović Minić je u uvodnom obraćanju istakla da je Centar uspostavio saradnju sa više od 50 institucija ustanova i organizacija civilnog društva koje se bave pitanjem podrške porodici.

-Povezujemo različite aktere u društvu na identičnom zadataku, a to je podrška porodici koja za dete treba da bude podsticajna i osnovna zdrava zajednica, za mlade podrška njihovom osamostaljivanju, a za svoje najstarije članove čvrst oslonac – rekla je Milovanović Minić.

Današnjom konferencijom želimo da skrenemo pažnju na značaj povezivanja svih lokalnih aktera, kako bi očuvali ovu najvažniju bazu svakog od nas – dodala je Milovanović Minić.

U ime Fondacije SOS Dečija sela Srbija, koja 2004. godine radi na unapređenju kvaliteta života dece i mladih bez roditljskog staranja, prisutne je pozdravila predsednica Upravnog odbora Nevena Čalovska.

Ona se osvrnula na nekoliko programa te Fondacije, kao što je program „Jačanje porodice“ za porodice u riziku, koji se sprovodi u devet opština u Srbiji, kako bi se sprečilo izdvajanje dece iz porodice, a kroz koji je prošlo 1.281 porodica u riziku.

-Fondacija je pre dve godine pokrenula i projekat dnevnog boraka za decu sa problematičnim ponašanjem, dok je program „Jaki mladi“, namenjen osobama koje izlaze iz sistema alternativne brige o deci – naglasila je Čalovska.

U dve panel diskusije predstavnici relevantnih institucija i ustanova, kao i organizacija civilnog društva, izneli su primere dobre prakse i zaključke na temu podrške porodici.

Učesnici rasprave u prvoj panel grupi bile su Vesna Trbović u ime Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Irena Stanković Janković iz Razvojnog savetovališta Doma zdravlja Zemun, Jelena Dubljević direktorka Predškolske ustanova „11. april“ Novi Beograd i Slađana Ivanović iz Savetovališta za brak i porodicu Gradskog Centra za socijalni rad u Beogradu.

U drugoj panel grupi učestvovale su Rada Divac ispred Centra za socijalni rad u Prijepolju, Milica Luković Radaković iz Viktimološkog društva Srbije kao i Danijela Barjaktarović iz Fondacije SOS Dečija sela Srbija, koja je iznela podatak Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu iz 2023. godine, prema kom je u toj godini evidentirano 8.000 dece kod kojih je uočen neki oblik zapuštenosti, zanemarivanja ili su deca pretpela neki oblik nasilja.

-Tokom 2022. godine u odnosu na prethodne, zabeleženo je 20 odsto viiše izdvajanja dece iz porodice – rekla je Barjaktarović – U 50,1 odsto slučajeva razlog izdvajanja iz porodice je neadekvatna briga roditelja, u 18,8 odsto reč je o odsustvu roditeljskog staranja, u 17,7 odsto slučajeva navedena je sprečenost roditelja za adekvatnu brigu, a u 8,9 odsto, razlog izdvajanja je nasilje u porodici – istakla je Barjaktarović.

Tagovi

Pročitajte još:

Akücü akumyolda.com akücü akümyoldaİnci akü 60 amper inci akü 60 amper akumyolda.comAkü yol yardım olarak akü takviye ve değişimi hzmetleri sunuyoruz. akü yol yardım İngilizce Türkçe çeviri ingilizceturkce.gen.tr ile ingilizce türkçe çeviriAlçalan burç hesaplama sitesi hesaparaclari.com hesaparaclari.comTranslate to English with translatedict.com TranslateDictTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comCalculatorcafe helps to calculate loans as a loan calculator.Calculatorcafe.com
antalya bayan escort
Free Porn