(FOTO) Novo pejzažno rešenje kružnog toka „Novi Beograd“

U okviru radova na održavanju javnih zelenih površina, u okviru saobraćajnica JKP „Zelenilo-Beograd“ je započelo radove na dodatnom uređenju i oplemenjivanju kružnog toka kod opštine u Novom Beogradu.

Skver koji je bio sa travnjakom i cvetnjakom, novoprojektovanim rešenjem dobiće potpuno nov i drugačiji izgled. Kombinacijom bele, svetlo sive i tamne rizle, sa travnjakom i biljnim materijalom, dobiće se potpuno unapređenje vizuelnog kvaliteta površine.

Na njegovom centralnom delu koji se izdiže za 44 cm, biće izveden krug od bele rizle, koji se nastavlja u zrake od tamno sive rizle, pa zatim polukružnim trakama svetlo sive rizle do ivice zelene površine. Postavka se sastoji od pet trakastih zraka od rizle na radijalnim pravcima, koji se smenjuju sa zasadom lavandi i ukrasnih trava i površinom pod travnim busenom.

U centralnom delu skvera, biće pozicionirano 13 komada kamenih masiva koji podižu estetsku vrednost kružnog toka. Masivi će biti od sedimentnih, krečnjak ili peščar stena u beloj i sivoj boji.

Ukrasne trave Pennisetum alopecuroides okruživaće zimzelena lavanda, a formiranje travnjaka predviđeno je postavljanjem travnog busena, na površini od 426m².

Ceo skver biće pod automatskim zalivnim sistemom, a ukupna površina u okviru granice intervencije na kojoj se izvode radovi je 1091m².

Novim pejzažnim uređenjem kružnog toka u urbanoj sredini postignuto je podizanje ambijentalne vrednosti sa namerom da se ne naruši putna signalizacija i ukupna preglednost saobraćajnice.

Tagovi

Pročitajte još:

Free Porn