(FOTO) NOVOBEOGRADSKI „STUDENJAK“ DOBIJA NOVI OBJEKAT ZA 950 AKADEMACA: Evo i kako će izgledati

U južnom delu kompleksa „Studentski grad” u Novom Beogradu predviđena je izgradnja zdanja sa dve lamele povezane pasarelom u kojima će biti 475 soba

Najveći studentski kampus na Balkanu koji se prostire na oko 10,4 hektara dobiće novi objekat sa dve lamele, 5G i 5F, za smeštaj 950 akademaca, koje će biti povezane toplom vezom, novo parterno uređenje prostora, prateće objekte tehničkog bloka i kontrolni punkt u južnom delu kompleksa „Studentski grad” u Novom Beogradu. Reč je o prvoj fazi rekonstrukcije „Studenjaka” za koji je 2022. godine bio organizovan međunarodni arhitektonsko-urbanistički konkurs na kojem je prvu nagradu osvojio biro iz Turske „Nous Architecture”, odnosno arhitekte Džihan Sevindik i Sidik Guvendi sa saradnicima.

(Foto „Energoprojekt – urbanizam i arhitektura”/UP)

Njihovo rešenje poslužilo je kao osnov za izradu Urbanističkog projekta (UP) kompleksa „Studentski grad” sa detaljnom razradom prve faze izgradnje, koji će biti na javnoj prezentaciji od sutra do 28. marta u zgradi Gradske uprave u Ulici 27. marta 43–45. Taj dokument potpisala je domaća firma „Energoprojekt – urbanizam i arhitektura”, a naručilo ga je Ministarstvo prosvete kao investitor. Na osnovu tog UP-a biće izdati lokacijski uslovi koji prethode dobijanju građevinske dozvole za izgradnju novog objekta za smeštaj akademaca.

Druga faza detaljno će definisati dogradnju, odnosno nadgradnju i rekonstrukciju postojećih smeštajnih objekata studentskih domova i izgradnju i obnovu pratećih objekata kompleksa visokoškolske ustanove i za nju će biti izrađen novi urbanistički projekat.

Svaku fazu prati izgradnja saobraćajne i komunalne infrastrukture, kao i parterno uređenje i gradnja novoplanirane promenade, navedeno je u UP-u kompleksa „Studentski grad” sa detaljnom razradom prve faze izgradnje.

U okviru nje lamela 5G imaće devet spratova i ukupno 17.323 kvadratna metra, dok će za sprat niža biti lamela 5F sa 9.922 kvadrata. One će pasarelom biti povezane na nivoima od prvog do devetog sprata i imaće ukupno 475 soba i 950 kreveta. Sa tehničkim blokom u kome će biti trafostanica, priključno razvodno postrojenje (PRP), dizel-agregat i toplotne pumpe, kontrolni punkt sa nadstrešnicom iznad pešačkog pristupa i promenada u južnom delu kompleksa, na uglu Studentske ulice i auto-puta, ukupna površina novih sadržaja biće oko 27.400 kvadratnih metara.

– Na mestu novog pešačkog ulaza u kompleks „Studentski grad” planirana je pristupna kapija sa kontrolnim i info pultom, u južnom delu kompleksa. Druga pristupna kapija u severnom delu kompleksa predviđena je u drugoj fazi realizacije rekonstrukcije i dogradnje objekata. Kontrolna pristupna kapija planira se i u delu postojećeg kolskog i pešačkog pristupa ka centralnim sadržajima kompleksa iz Studentske ulice, što takođe pripada drugoj fazi realizacije kompleksa. Predviđeno je postavljanje urbanog mobilijara savremenog dizajna (informacione table – vizuelne komunikacije, klupe, parking za bicikle, korpe za otpatke…) – navedeno je u UP-u čiji je sastavni deo idejno rešenje novog smeštajnog objekta koje je izradilo preduzeće „Energoprojekt – urbanizam i arhitektura”.

„Studentski grad” izgrađen je između 1948. i 1955. godine, a današnji izgled dobio je posle obnove od 1985. do 1997. Tada su domovi nadzidani sa po jednom etažom čime je povećan broj soba svake lamele, a dograđena su i liftovska jezgra kao aneksi objekata i sve sobe dobile su opremljena kupatila i čajne kuhinje.

Kompleks, najveći graditeljski poduhvat Beogradskog univerziteta, danas čine četiri studentska doma, restoran sa kuhinjom, objekat „kotlarnice” u koji je osim tehničkih prostora smeštena i multifunkcionalna sportska sala namenjena studentima, kafe i različiti tehnički objekti poput trafoa, portirnica, ulaza… Poseban sadržaj te celine jesu tri objekta Doma kulture „Studentski grad”, koji u okviru „Studenjaka” nezavisno funkcioniše. Slobodne i zelene površine su parkovski uređene, a u okviru njih su i sportski sadržaji – tereni za mini-golf i mali fudbal, dva košarkaška terena i trim-staza.

Tagovi

Pročitajte još: