(FOTO) PODRŠKA! Otvoren info-kutak za decu i mlade na Novom Beogradu! Evo o čemu se radi

U prostorijama opštinskog Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom u utorak 1. novembra otvoren je Info-kutak za podršku deci i mladima bez adekvatnog roditeljskog staranja koji izlaze iz sistema rezidencijalne brige širom Srbije, ili napuštaju alternativne oblike zbrinjavanja.

Mogućnost neposrednog dobijanja informacija, ovi mladi ljudi koji započinju život nakon nekog oblika institucionalne brige, biće dostupan svake srede u periodu od 11 do 14 časova u prostojijama Cenata za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom u Bulevaru Zorana Đinđića 64. Za mlade koji nisu u mogućnosti da fizički dođu, biće obezbeđena telefonska linija i komunikacija posredstvom mejla.Info-kutak za podršku deci i mladima je pokrenut na inicijativu Centra za integraciju mladih „Zvezda“, koji dugi niz godina pruža podršku mladima bez adekvatnog roditeljskog staranja u Beogradu, Nišu i Kragujevcu.

Na svečanom otvaranju, predstavljen je koncept budućeg Info-kutka, a stručni radnici iz više beogradskih centara za socijalni rad, Zavoda za vaspitanje dece i omladine Beograd i Viktimološkog društva Srbije, predstavili su model rada koji od 2005. godine razvija i pruža Centar za socijalni rad Prijepolje, uz podršku svoje lokalne samouprave.Direktorka opštinskog Centra, Milka Milovanović Minić, obraćajući se prisutnima, naglasila je da će Opština Novi Beograd i opštinski Centar u saradnji sa Centrom „Zvezda“ dati punu podršku da neophodne informacije stignu do mladih na teritoriji Novog Beogrda i čitavog grada.

-Kvalitetna socijalna zaštita po meri građana se pre svega se temelji na pravovremenoj i tačnoj informaciji – rekla je Milovanović Minić.

Ona je dodala da će kroz mrežu saradnika, mladima biti pružene neophodne informacije i podrška i da će u Info- kutku moći da se informišu o pitanjima iz domena pravnog i socijalnog statusa, kao i da dobiju smernice kome i na koji način da se obrate kada su potišteni, usamljeni ili trpe neki oblik nasilja na putu osamostaljivanja.

Predsednica udruženja Centar „Zvezda“ Tatjana Dražilović je istakla da će ovaj vid podrške biti dostupan mladima iz različitih osetljivih grupa kao što su mladi u riziku, deca bez adekvatnog roditeljskog staranja i mladi iz postpenalne zaštite.

Ispred Centra za socijalni rad Prijepolje, prisutne je pozdravila direktorka Centra Rada Divac, koja je naglasila da je model koji primenjuju i razvijaju ovaj Centar i opština, u značajnoj meri doprineo prevenciji asocijalnog ponašanja dece i omladine i uticao na smanjenje broja mladih u sukobu sa zakonom.

Direktorka Centara za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom Novi Beograd i Centra za socijalni rad Prijepolje, potpisale su 1. novembra i sporazum o saradnji, koji će biti osnov za razmenu dobrih stručnih praksi i podrške uspostavljanju invotivnih usluga institucija i udruženja sa kojima obe strane imaju dobru saradnju.Zavod za vaspitanje dece i omladine Beograd i Viktimološko društvo Srbije, ponudili su svoje stručne resurse, kako bi mladi kroz novouspostavljeni Info-kutak dobili što bolju podršku.

Tagovi

Pročitajte još: