(FOTO) RADOVI JKP „ZELENILO“ DANAS U OVIM DELOVIMA NOVOG BEOGRADA

Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda na Novom Beogradu
Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas će se vršiti radovi na sledećim lokacijama:

Košenje Kružni tok, Urbani džep, utovar po području, ispomoć službi energetike
Ekipa 13: košenje Blok 8-8a
Ekipa 23: košenje Blok 4, Blok 2
Košenje LO Save, seča sadnica, vađenje panjeva, sadnja sadnica, ankerovanje sadnica LO Save, utovar granja po području zalivanje sadnica po području, iskop rupa za zadnju sadnica LO Save, sadnja sadnica Blok 10 , ispomoć službi energetike
Ekipa 14: košenje LO Save
Ekipa 25: košenje Blok 28
Humuziranje, izrada travnjaka, sadnja žive ograde i šiblja Blok 63 , riljanje šiblja Lazaro Kardenas, ispomoć službi energetike
Ekipa 15: košenje ispod mosta na Adi, duž Komtrejda
Ekipa 26: košenje Blok 70
Ekipa 27: košenje Blok 63
Obnova travnjaka Partizanske avijacije, ispomoć službi energetike
Ekipa 16: košenje terminal 1 – JKP Parking servis
Ekipa 28: košenje 2. MZ.

Tagovi

Pročitajte još:

Free Porn