(FOTO) RADOVI JKP „ZELENILO“ DANAS U OVIM DELOVIMA NOVOG BEOGRADA

Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda na Novom Beogradu

Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas će se vršiti radovi na sledećim lokacijama:

skidanje nanosa sa čvrstih zastora, farbanje rekvizita Blok 11b-11c orezivanje Ugradnja stubića, popravka klupa Blok 4, Blok 7, zalivanje cveća, sadnica po području , utovar granja po području , ispomoć službi energetike

Ekipa 13: košenje Blok 8-8a

Ekipa 23: košenje Blok 2

Košenje LO Save , utovar LO Save, zalivanje sadnica po području , sadnju i ankerovanje sadnica Blok 15, utovar granja po području , sadnja sadnica Blok 10, ispomoć službi energetike

Ekipa 14: košenje LO Save

Ekipa 25: košenje Blok 28

Seča stabala, sadnja sadnica Blok 70, izrada travnjaka, sadnja šiblja Blok 63, utovar granja po području , ispomoć službi energetike

Ekipa 26: košenje Blok 70

Ekipa 27: košenje Blok 62

Obnova travnjaka Partizanske avijacije

Ekipa 16: košenje Grčka

Ekipa 28: košenje Stara Bežanija ekipa 15: košenje šetalište Lazaro Kardenas, Gandijeva, parking oko bloka 61 do 64, saobraćajnica Evropska, saobraćajnica Japanska;

ekipa 26: košenje Blok 64

ekipa 16: košenje Druga mesna zajednica;

ekipa 25: košenje Stara Bežanija;košenje Blok 15

Tagovi

Pročitajte još: