(FOTO) RADOVI JKP „ZELENILO“ DANAS U OVIM DELOVIMA NOVOG BEOGRADA

Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda na Novom Beogradu

Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas će se vršiti radovi na sledećim lokacijama:
Blok 4, sadnja i ankerovanje sadnica, postavljanje zašt.creva Blok 11, orezivanje stabala Blok 7, utovar Blok 37, čistoća 2.smena
Ekipa 13: košenje Bul.M.Pupina
Ekipa 23: košenje Blok 33,

Košenje Park prijateljstva, orezivanje šiblja, žive ograde Blok 24, zalivanje sadnica, šiblja Park Kej, LO Save, LO i priobalje Save , Blok 10, pranje čvrstih zastora Park prijateljstva, Blok 10, Blok 15, čankovanje sadnica Blok 10, postavljanje šaht poklopaca Ušće, čistoća 2.smena
Ekipa 14: košenje Bul.M.Pupina
Ekipa 25: košenje Blok 12, Blok 19a
Seča suvih grana BLok 45, popravka klupa Blok 62, čankovanje sadnica Blok 44, zalivanje sadnica Jurija Gagarina, Blok 44, pranje čvrstih zastora šetalište Lazaro Kardenas, utovar Dr.Ivana Ribara, Blok 62, humuziranje LO Save Bloka 45, čistoća 2.smena
Ekipa 15: košenje Evropska, Vojvođanska, Dr.Ivana Ribara
Ekipa 27: košenje Blok 72
Pranje čvrstih zastora Pere Segedinca, 3.MZ, čistoća 2.smena
Ekipa 16: košenje Peđe Milosavljevića, Partizanske avijaci

Tagovi

Pročitajte još: