(FOTO) RADOVI JKP „ZELENILO“ DANAS U OVIM DELOVIMA NOVOG BEOGRADA se

Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda na Novom Beogradu
Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas će se vršiti radovi na sledećim lokacijama:

N-BGD I
Grabuljanje, humuziranje, utovar Blok 37 , čistoća 2.smena
Ekipa 13: košenje Studentski grad, Pariske komune, skver Fontana
Ekipa 23: košenje Blok 2
Ekipa 24: košenje Blok 11
NOVI BEOGRAD II
Košenje Blok 10 , Blok 21 , izdizanje kruna stabala, postavljanje stubića Blok 24 , zalivanje sadnica LO Save , riljanje šiblja, seča precvetalih cvetova Telekom – Bul.umetnosti , čistoća 2.smena
Ekipa 14: košenje Blok 21
Ekipa 25: košenje Blok 28, Blok 30
NOVI BEOGRAD III
Seča suvih grana trasa maratona , utovar Blok 45, Blok 70 , čistoća 2.smena
Ekipa 15: košenje Blok 44, šetalište Lazaro Kardenas
Ekipa 26: košenje Blok 70
Ekipa 27: košenje Blok 63
NOVI BEOGRAD IV
Seča suvih grana, orezivanje stabala 3.MZ, 2.MZ , čistoća 2.smena
Ekipa 16: košenje Tošin bunar-Zemunska
Ekipa 28: košenje 3.MZ

Tagovi

Pročitajte još: