(FOTO) RADOVI JKP „ZELENILO“ DANAS U OVIM DELOVIMA NOVOG BEOGRADA

Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda na Novom Beogradu
Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas će se vršiti radovi na sledećim lokacijama:

N-BGD I
Orezivanje žive ograde Pariske komune , utovar Blok 33, Pariske komune , ugradnja klupa Blok 3, Blok 33, orezivanje žive ograde, uklanjanje klupa Blok 38, popravka rekvizita, skidanje nanosa Blok 4 , čistoća 2.smena
Ekipa 13: košenje Blok 37
NOVI BEOGRAD II
Košenje Blok 15 , razastiranje humusa Blok 10 , seča suvih stabala i utovar Blok 10, Blok 15, Park prijateljstva , izdizanje kruna stabala Blok 24 , zalivanje sadnica Blok 10 , sadnja perena Bul.umetnosti – Telekom , čistoća 2.smena
Ekipa 14: košenje Arena
Ekipa 25: košenje Blok 23
NOVI BEOGRAD III
Seča suvih stabala, izdizanje kruna stabala Blok 70, Blok 70a, farbanje klupa Blok 70a , čistoća 2.smena
Ekipa 15: košenje LO Save Bloka 70
Ekipa 27: košenje Blok 62
NOVI BEOGRAD IV
Obnova travnjaka Ledine, utovar 1.MZ , čistoća 2.smena
Ekipa 16: košenje JKP Parking servis – terminal 1

Tagovi

Pročitajte još: