(FOTO) RADOVI JKP „ZELENILO“ DANAS U OVIM DELOVIMA NOVOG BEOGRADA

Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda na Novom Beogradu
Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas će se vršiti radovi na sledećim lokacijama:

N-BGD I
Sadnja cveča Autoput grb , utovar Blok 2, Blok 33, Blok 37, ugradnja stubića Blok 38 , čistoća 2.smena
Ekipa 13: košenje Omladinskih brigada
NOVI BEOGRAD II
Košenje Blok 15, seča suvih grana, izdizanje kruna stabala Staro sajmište, priprema za sadnju cveća LO i priobalje Save, popravka rekvizita Blok 10, Blok 15, pranje čvrstih zastora Blok 10, Blok 15, Park prijateljstva , izdizanje kruna stabala Blok 10, Blok 21 , utovar Blok 10 , zalivanje sadnica Blok 15, Park Kej , sadnja cveća Autoput grb , čistoća 2.smena
Ekipa 14: košenje Bul.M.Pupina, Ušće
NOVI BEOGRAD III
Farbanje rekvizita i klupa, izdizanje kruna stabala Blok 70a , okopavanje perena, pranje čvrstih zastora šetalište Lazaro Kardenas , čistoća 2.smena
Ekipa 15: košenje Vojvođanska
Ekipa 27: košenje Blok 61, Dr.Ivana Ribara tramvajske baštice
NOVI BEOGRAD IV
Vađenje precvetalog cveća Blok 52 , utovar 3.MZ, Stara Bežanija , pranje čvrstih zastora 1.MZ, 3.MZ , čistoća 2.smena
Ekipa 16: košenje Norveška

Tagovi

Pročitajte još: