(FOTO) RADOVI JKP „ZELENILO“ DANAS U OVIM DELOVIMA NOVOG BEOGRADA

Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda na Novom Beogradu
Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas će se vršiti radovi na sledećim lokacijama:

N-BGD I
Ugradnja klupa, sadnja šiblja, orezivanje žive ograde, seča podrasta, radikalna seča i riljanje šiblja, skidanje nanosa sa čvrstih zastora, orezivanje i okopavanje ruža Blok 37 , čistoća 2.smena
Ekipa 13: košenje Otona Župančića, Narodnih heroja
Ekipa 23: košenje Blok 4
Ekipa 24: košenje Blok 11b, Blok 11c
NOVI BEOGRAD II
Košenje Blok 15, Blok 10 , mehaničko uklanjanje trave sa čvrstih zastora Blok 22, Blok 24, sadnja šiblja Blok 22, izdizanje kruna stabala, postavljanje đubrijera, utovar Slavka Šlandera , vezivanje ruža Ušće, seča suvih grana Blok 28 , zalivanje sadnica Blok 10 , čistoća 2.smena
Ekipa 14: košenje Bul.M.Milankovića, Španski boraca, Antifašističke borbe
Ekipa 25: košenje Dunavac
NOVI BEOGRAD III
Farbanje ograde, orezivanje šiblja Belvil, , utovar, orezivanje stabala, seča suvih grana Blok 70 , čistoća 2.smena
Ekipa 15: košenje Jurija Gagarina
Ekipa 26: košenje Blok 70
Ekipa 27: košenje Mileve Marić Ajnštajn
NOVI BEOGRAD IV
Sadnja cveća Lido – Bul.maršala Tolbuhina , okopavanje ruža 3.MZ, čistoća 2.smena
Ekipa 16: košenje Grčka
Ekipa 28: košenje 2.MZ

Tagovi

Pročitajte još: