(FOTO) RADOVI JKP „ZELENILO“ DANAS U OVIM DELOVIMA NOVOG BEOGRADA

Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda na Novom Beogradu
Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas će se vršiti radovi na sledećim lokacijama:

Postavljanje stubića Blok 7, orezivanje žive ograde Blok 9 , utovar Blok 7, Blok 9 , zalivanje cveća, sadnica po području, čistoća 2.smena
Ekipa 23: košenje Blok 1
Košenje Blok 10 , Privredni sud, riljanje šiblja Bul.Z.Đinđića, Bul.N.Tesle , okopavanje cveća LO Save , zalivanje sadnica Blok 15, čistoća 2.smena
Ekipa 14: košenje Bul.N.Tesle
Ekipa 25: košenje Blok 22
Košenje korova uz ulicu Vojvođanski , okopavanje perena šetalište Lazaro Kardenas , zalivanje sadnica po području , čistoća 2.smena
Ekipa 13: košenje Jurija Gagarina
Ekipa 15: košenje Savski nasip – žandarmerija, saobraćajnica oko parkinga između Japanske i Evropske
Ekipa 27: košenje Blok 63
Okopavanje ruža 3.MZ , čistoća 2.smena
Ekipa 16: košenje Nedeljka Gvozdenovića, Ljubinke Bobić
Ekipa 28: košenje 2.MZ

Tagovi

Pročitajte još: