(FOTO) RADOVI JKP „ZELENILO“ DANAS U OVIM DELOVIMA NOVOG BEOGRADA

Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda na Novom Beogradu
Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas će se vršiti radovi na sledećim lokacijama:

Košenje Studentski grad, seča i izdizanje kruna stabala Blok 11, Blok 37, Blok 38, utovar Blok 11, Blok 34, Blok 37, čistoća 2.smena
Ekipa 23: košenje Blok 3
Ekipa 26: košenje Blok 11
Košenje Blok 10, pranje čvrstih zastora LO Save, Obala kralja Aleksandra, zalivanje sadnica Blok 10, Blok 22, Blok 23, Blok 24, Blok 19a , riljanje šiblja Bul.N.Tesle , seča suvih stabala Blok 25, čistoća 2.smena
Ekipa 14: košenje Blok 17
Ekipa 25: košenje Park Kej
Okopavanje perena šetalište Lazaro Kardenas , orezivanje žive ograde Blok 70 , ugradnja konstrukcije za odbojku Blok 61 , čistoća 2.smena
Ekipa 13: košenje Omladinskih brigada
Ekipa 15: košenje Nehruova, Dušana Vukasovića
Ekipa 27: košenje Blok 63
Pranje čvrstih zastora 1.MZ, 3.MZ , utovar 1.MZ , čistoća 2.smena
Ekipa 16: košenje Dr.Huga Klajna-Ismeta Mujazinovića-Peđe Milosavljevića

Tagovi

Pročitajte još: