(FOTO) RADOVI „JKP ZELENILO“ DANAS U OVIM DELOVIMA NOVOG BEOGRADA

Radnici JKP Zelenilo Beograd nastavljaju da sređuju zelene i rekreacione površine na opštini Novi Beograd.

N-BGD
I Postavljanje saobraćajne signalizacije, zamena saksija Bul.M.Pupina , čistoća 2.smena
Ekipa 24: košenje Blok 2
Ekipa 25: košenje Blok 3
NOVI BEOGRAD II Košenje Bul.Z.Đinđića , Blok 14, Blok 15, Park prijateljstva, orezivanje šiblja Blok 19a , seča stabala LO Save, orezivanje šiblja LO Save, Milentija Popovića, Blok 23 , zalivanje sadnica Bul.Z.Đinđića , čistoća 2.smena
Ekipa 14: košenje Bul.Z.Đinđića
Ekipa 29: košenje Blok 22
NOVI BEOGRAD III

Skidanje sterilnog sloja zemlje Dr.Ivana Ribara , krčenje podrasta Blok 64 , čistoća 2.smena
Ekipa 26: košenje Blok 71
Ekipa 15: košenje Parkovi u Blokovima 62 i 63, saobraćajnica oko parkinga između Japanske i Evropske, Japanska, Evropska
NOVI BEOGRAD IV razastiranje humusa i komposta, obnova travnjaka Partizanske avijacije , ugradnja stubića 1.MZ , sadnja cveća Blok 52 , čistoća 2.smena
Ekipa 16: košenje KBC Bež.kosa
Ekipa 27: košenje 2.MZ
Ekipa 31: košenje 3.MZ

Tagovi

Pročitajte još: