(FOTO) RADOVI „JKP ZELENILO“ DANAS U OVIM DELOVIMA NOVOG BEOGRADA

Radnici JKP „Zelenilo Beograd“, danas će raditi na sledećim lokacijama na Novom Beogradu.

N-BGD I
Postavljanje saobraćajne signalizacije, kačenje pvc žardinjera Bul.M.Pupina , sanacija vetroloma po području, skidanje nanosa i mehaničko uklanjanje trave sa čvrstih zastora Blok 7-7a, farbanje rekvizita Blok 9 , ispomoć Sektoru izgradnja – obnova travnjaka šetalište Lazaro Kardenas
NOVI BEOGRAD II
Humuziranje, obnova travnjaka, postavljanje šaht poklopaca Blok 10, vađenje panjeva, utovar Blok 24 , seča podrasta, orezivanje šiblja Blok 28 , izdizanje kruna stabala Blok 21, popravka klupa Blok 22, Blok 30

NOVI BEOGRAD III
Košenje Omladinskih brigada, orezivanje žive ograde Blok 62 , utovar Blok 45, šetalište Lazaro Kardenas , sakupljanje granja LO Save Blokova 44 i 45 , ispomoć Sektoru izgradnja – obnova travnjaka šetalište Lazaro Kardenas , nivelisanje površine Nova autobuska stanica

NOVI BEOGRAD IV
Košenje Marka Čelebonovića , izdizanje kruna stabala, orezivanje stabala Bežanijskih ilegalaca, 2.MZ , orezivanje i okopavanje žive ograde 2.MZ

Tagovi

Pročitajte još: