(FOTO) RADOVI „JKP ZELENILO“ DANAS U OVIM DELOVIMA NOVOG BEOGRADA mi

Radnici JKP „Zelenilo Beograd“, danas će raditi na sledećim lokacijama na Novom Beogradu.

Košenje – Kružni tok, Urbani džep, Geneks plato, Bul.M.Pupina, Marka Čelebonovića

Orezivanje i vađenje šiblja – Bul. M. Milankovića

Orezivanje stabala – Blok 33, Blok 38

Farbanje rekvizita i klupa – Blok 9-9a

Obnova travnjaka – Šetalište Lazaro Kardenas

Postavljanje saobraćajne signalizacije, skidanje pvc žardinjera – Bul. M. Pupina

Okopavanje perena i šiblja – Bul. Z. Đinđića

Čankovanje sadnica, sakupljanje granja – Blok 10

Zamena mrežice na košu – Blok 15

Okopavanje sadnica – Blok 44

Zimska priprema perena – šetalište Lazaro Kardenas

Farbanje klupa, skidanje nanosa sa čvrstih zastora – Blok 45

Izdizanje kruna stabala, utovar – Blok 44, LO Save Bloka 70

Nivelisanje površine – Nova autobuska stanica (Buldožer)

Utovar granja po području orezivanje i okopavanje žive ograde – Druga MZ

Tagovi

Pročitajte još: