(FOTO) RADOVI JKP „ZELENILO“ DANAS U OVIM DELOVIMA NOVOG BEOGRADA

Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas će se vršiti radovi na sledećim lokacijama:

Orezivanje žive ograde, seča podrasta Blok 11 sadnja perena bulevar maršala Tolbuhina grabuljanje, skidanje nanosa sa čvrstih zastora Blok 4

Riljanje šiblja, okopavanje perena bulevar Nikole Tesle odvoz šuta Blok 17a orezivanje i radikalna seča šiblja, seča podrasta, farbanje klupa, izdizanje kruna stabala, sadnja sadnica, obnova travnjaka Blok 29 , sadnja sadnica, ugradnja ankera, orezivanje šiblja, seča podrasta Blok 21 , mehaničko uklanjanje trave, seča podrasta spomen obeležije Staro sajmište orezivanje šiblja spomen obeležije Staro sajmište, leva obala i priobalje Save od Ušća do Gazele

Postavljanje PVC žardinjera,utovar, postavljanje saobraćajne signalizacije DR Ivana Ribara,

Orezivanje i okopavanje žive ograde, orezivanje i riljanje šiblja 3.MZ , izdizanje krune stabala, seča suvih grana 1.MZ utovar 2.MZ

Tagovi

Pročitajte još: