(FOTO) RADOVI JKP „ZELENILO“ DANAS U OVIM DELOVIMA NOVOG BEOGRADA

Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas će se vršiti radovi na sledećim lokacijama:

Grabuljanje lišća, čišćenje čvrstih zastora Blok 38 , zagrtanje i đubrenje ruža Studentski grad , humuziranje, obnova travnjaka Blok 37, utovar Blok 11 , sadnja sadnica i šiblja Blok 9 , zimska priprema perena Bul.M.Pupina
Farbanje klupa Blok 28 , obnova travnjaka Blok 29 , obnova travnjaka, sadnja žive ograde Blok 21, obnova travnjaka, ugradnja stubića Blok 19a , sadnja sadnica Bul.Z.Đinđića , riljanje šiblja Bul.N.Tesle , utovar Blok 21, Blok 22, Blok 30

Sadnja sadnica, utovar Blok 44, Blok 70
Riljanje i orezivanje šiblja, utovar 3.MZ , skidanje sterilnog sloja zemlje Grčka parkinzi.

 

Tagovi

Pročitajte još: