(FOTO) RADOVI JKP „ZELENILO“ DANAS U OVIM DELOVIMA NOVOG BEOGRADA

Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas će se vršiti radovi na sledećim lokacijama:

Grabuljanje lišća Bul.Z.Đinđića, Blok 33, grabuljanje lišća, orezivanje šiblja, žive ograde, seča suvih stabala Bul.N.Tesle sud, ugradnja stubića, vađenje panjeva Blok 2, Blok 3, utovar Studentska, Bul.M.Pupina, Bul.Z.Đinđića
Izdizanje kruna stabala, seča izbojaka i zaperaka, uklanjanje ankera, seča podrasta Blok 15, utovar Blok 10, Blok 15, Auto put, Blok 30, zalivanje sadnica LO Save, Blok 10, Blok 30, Park prijateljstva, pranje čvrstih zastora Park prijateljstva, orezivanje šiblja, žive ograde, seča suvih stabala, i podrasta Blok 28, riljanje i sadnja šiblja, grabuljanje liša Milentija Popovića
Grabuljanje liša Blok 63,seča suvih stabala LO Save Bloka 44, Blok 61,humuziranje, obnova travnjaka nova autobuska stanica
Utovar Ljubinke Bobić, Dr.Huga Klajna, obnova travnjaka Grčka

Tagovi

Pročitajte još: