(FOTO) Radovi JKP „Zelenilo“: Uređivanje i sanacija javnih površina

Radnici JKP „Zelenilo Beograd“, danas će na Novom Beogradu raditi na uređivanju zelenih površina, parkova i drvoreda na sledećim lokacijama:

Utovar granja po području, okopavanje perena – Bulevar Mihajla Pupina
Košenje – Omladinskih brigada, Bulevar Mihajla Pupina, Blok 17a, Blok 21, Agostina Neta okretnica, Bul.heroja sa Košara, Partizanske avijacije – urbani džep, nehigijensko naselje Antena

Zalivanje sadnica po području pranje čvrstih zastora – Obala kralja Aleksandra, LO Save

Riljanje šiblja – Bulevar Mihajla Pupina

Orezivanje šiblja – Milentija Popovića, Bul. M. Pupina

Iskop kanala za zalivni sistem – Bulevar Zorana Đinđića

Orezivanje žive ograde Blok 63 (pranje čvrstih zastora šetalište Lazaro Kardenas ) utovar granja po području

Okopavanje cveća Auto put – natpis Srbija , sanacija vetroloma, utovar po području , pranje čvrstih zastora 1.MZ, 3.MZ

Tagovi

Pročitajte još:

Free Porn