(FOTO) Širenje Novog Beograda u ovom delu: U planu 4 stambeno-poslovne lamele

Privatni investitor podiže stambene zgrade u nizu sa 53 stambene jedinice, 15 poslovnih apartmana i 71 parking mestom u dve podzemne garaže.

U beogradskom naselju Ledine, nedaleko od Bežanijskog groblja, uskoro bi mogla da niknu dva stambeno-poslovna objekta sa po dve lamele, spratnosti Po+P+2+Ps, a za čiju izgradnju je izrađen i ovih dana javnosti predstavljen urbanistički projekat.

Nosilac izrade urbanističkog projekta je „Berger group” d.o.o. sa Vračara, kao odgovorni projektant idejnog arhitektonskog rešenja potpisan je Milan Radoičić, dia, dok je investitor privatno lice.

Obuhvat od 3.225 kvadrata

Urbanistički projektom obuhvaćen je prostor dve katastarske parcele u KO Novi Beograd, koje se nalaze u okviru gradskog bloka oivičenog ulicama Belfortska, Ksantija, Surčinska i Milana S. Minića.

Površina prostora obuhvaćenog UP-om iznosi 3.225 kvadratnih metara. U neposrednom okruženju pretežno su izgrađeni stambeni objekti spratnosti P+Pk-P+4+Pk.

Prema projektnoj dokumentaciji, u Ulici Milana S. Minića planirana je izgradnja dva stambeno-poslovna objekta sa po dve lamele, spratnosti Po+P+2+Ps, dok ostvarena bruto površina (podzemno i nadzemno) iznosi 7.252 m².

U lamelama A i B projektovano je ukupno 25 stanova, sedam poslovnih apartmana i 33 parking mesta. Što se tiče lamela C i D, planirano je 28 stanova, osam poslovnih apartmana i 38 parking mesta.

Dve garaže za četiri lamele

Kako se dalje navovodi u urbanističkom projektu, u podzemnoj etaži projektovane su dve srednje garaže sa pratećim tehničkim prostorima.

Jedna je predviđena za parkiranje namenjeno Lamelama A i B, dok je druga garaža predviđena za parkiranje korisnika smeštenih u C i D lameli.

Na etaži prizemlja projektovani su prostori u funkciji poslovnih apartmana, kao i holski pristupi sa vertikalnim komunikacijama stanovanja i poslovanja.

Na etažama prvog sprata, drugog sprata i povučenog sprata projektovane su stambene jedinice različitih struktura, sa vertikalnim komunikacijama.

Projektom je predviđena fazna gradnja, gde bi se prvo gradili podrum sa garažom za Lamele A i B i Lamela A, potom u drugoj fazi Lamela B, u fazi tri podrum sa garažom za Lamele C i D i Lamela C, te u fazi četiri Lamela D.

Primedbe i sugestije do 13. oktobra

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, najkasnije do 13. oktobra 2023. godine.

Tagovi

Pročitajte još: