(FOTO) U kompleksu centra za sport i rekreaciju na Novom Beogradu u u planu gradnja fudbalskog terena, konferencijskog centra, prenoćišta…

U okviru kompleksa centra za sport i rekreaciju univerziteta u Beogradu predviđa se izgradnja glavne hale i konfrencijskog centra, trenažne hale, prenoćišta, fudbalskog terena sa tribinama, košarkaškog terena i teniskog terena (na parcelama KO Novi Beograd 803/1, 809 i 810/1).
Kompleks Univerzitetskog sportskog centra prostire se na parcelama oivičenim ulicama Partizanske avijacije, Blagoja Marjanovića Moše, Tošinog bunara i autoputa. Iz ulice Partizanske avijacije pešački pristup je preko trga koji „uvlači“ posetioce u kompleks. Na početku trga je i početak pet trim staza koje se dalje prostiru kroz kompleks.
(Foto: Print screen / Urbanistički projekat / Kapaprojekt)
Objekat I – objekat glavne hale i konferencijskog centra
Objekat se sastoji iz dve celine. Pvu celinu čini sportska hala sa pratećim prostorijama za sportiste na severnoj strani, a drugu konferencijski objekat sa komercijalnim sadržajem na južnoj strani koje su u nivou prizemlja povezane koridorom. Ostvarena spratnost objekta Po+Pr+3.
Postoje još dva ulaza, jedan namenjen sportistima čiji hol vodi ka svlačionicama, garderobi, sanitarnim čvorovima, tehničkim prostorijama, medicinskom bloku preko kojih sportisti pristupju sportskoj sali, drugi ulaz je ulaz za medije.
Korisnici tribinama prilaze sa kote prvog sprata.
Spravarnica je pozicionirana uz salu u nivou prizemlja. Vertikalna komunikacija za korisnike se ostvaruje preko stepeništa i lifta u ulaznom holu.
U nivou prvog sprata, u delu objekta sportske hale, predvđena je biletarnica garderoba za posetioce, lobi, servisne prostorije, toaleti.
(Foto: Print screen / Urbanistički projekat / Kapaprojekt)
U konferencijskom delu objekta su konferencijske sale i bar čija spratnost zauzima duplu spratnu visinu,(nivo prvog i drugog sprata) i fomira galerijski prostor. Na prvom spratu je takođe predviđen auditorijum čija spratnost zauzima punu visinu objekta (prvi, drugi i treći sprat)
Na trećem spratu su predviđene sale za sastanke, kancelarije, otvoreni radni prostor i toaleti.
U podrumu objekta se nalaze prostorije energane i trafostanice.
Objekat II – objekat trenažne hale
Trenažna hala u okviru centra je pozicioniran neposredno uz glavni spoljni sportski teren u centralnom delu parcele. Objekat je podeljen u tri celine: dve sportske hale i centralnu zonu. Ukupna BRGP iznosi 9.104 m2.
Centralni deo objekta je po visini podeljen na tri etaže. Obuhvata glavne ulaze na nivou prizemlja i suterena preko kojih se pristupa ulaznom holu iz koga se dalje pristupa komercijalnoj zoni, zoni sa svlačionicama, sportskim halama i sporednim sportskim sadržajima.
Sportske hale zauzimaju punu visinu objekta i podeljene su poprečno na po tri terena košarkaških dimenzija. Obe sportske hale su opremljene sa po pet redova teleskopskih tribina kapaciteta 350 mesta za sedenje, kao i sa zavesama za podelu terena specijalno dizanirana za tu upotrebu.
(Foto: Print screen / Urbanistički projekat / Kapaprojekt)
U prizemlju je predviđeno formiranje glavnog ulaznog hola sa infopultom preko koga je vertikalnim komunikacijama omogućen pristupa sportskim halama za posetioce, toalet za posetioce, biletarnica sa kancelarijama, komercijalnog sadržaja, prostorije svlačionica sa mokrim čvorom, ostavama za rekvizite kao i tehničke prostorije.
Na prvom spratu je predviđeno formiranje sporednih sportskih sadržaja kao što su sale za stoni tenis, skvoš, multifunkcionalane sale sa mogućnošću podele na dve manje, za potrebe kulturno-umetnička društva i konferencija, kao i toaletom za korisnike sadržaja.
Na drugom spratu je predviđeno formiranje komercijalnog sadržaja u vidu restorana sa kuhinjom i teretane.
 
Objekat III – prenoćište
 
Prenoćište je objekat pozicioniran slobodnostojeći u južnom delu kompleksa paralelno objektu glavne hale, na severu, dok prati ivicu škarpe sa njene južne strane. Svojim gabaritom i formom prati dimenzije glavne hale. Ostvarena spratnost je Pr+2 sprata.
Postoje tri ulaza u objekat, dva glavna, jedan vezan za tehničke protorije i dva protivpožarna izlaza. BRGP objekta je 7394,94m2.
Ulaz u objekat je pozicioniran centralno i uvodi posetioce u hol koji pravi vezu sa trgom. Kod ulaza u obekat je predviđena recepcija sa patećim prostorijama (komandnom sobom i prostorijom za kofere).
Prizemlje je formirano tako da smeštajne jedinice (apartmani) budu na istočnoj strani objekta, dok su trpezarija, kuhinja, magacin, perionica i tehničke prostorije pozicionirane na zapadnoj strani. U zoni između stepeništa i lifta formirane su prostorne celine za dnevni odmor i relaksaciju.
(Foto: Print screen / Urbanistički projekat / Kapaprojekt)
Svaki sprat ima servisnu prostoriju, ostavu prljavog i čistog veša, muške i ženske toalete, i po čajnu kuhinju za zaposlene i goste.
Na prizemnju, prvom i drugom spratu su formirane smeštajene jedinice. Na prizemlju je ostvareno devet apartmana (2+1 krevet) a na prvom i drugom spratu su 25 dvokretenih, 13 trokrevetnih soba i dva apartmana (2+1 krevet) po spratu. Ostvaren broj soba je 88 a ležajeva 217.
Objekat IV – fudbalski teren sa objektom tribina
Fudbalski teren sa objektom tribina nalazi se u centralnom delu kompleksa Univerzitetskog sportskog centra u naselju Bežanijska kosa.
Glavno sportsko igralište ima svoje natkrivene tribine i atletsku stazu.
Fudbalski teren je dimenzionisan za takmičenja u fudbalu, ragbiju i američkom fudbalu.
(Foto: Print screen / Urbanistički projekat / Kapaprojekt)
Postojeće betonske tribine se ruše zbog nedostatka prostora za smeštaj potrebnih sadržaja. Rušenjem tribina stvara se mogućnost proširenja kapaciteta igrališta i ispunjavanje potrebnih standarda, naročito za kategoriju UEFA 2.
Ispod tribina celom dužinom smeštene su sve potrebne prostorije i to: svlačionice za oba tima, sa toaletima, tuševima i prostorijama za masažu, prostorije delegata, sudije, hitna služba, doping kontrola, sanitarne prostorije za posetioce, prostorije za rad medija, TV studio, pres konferencijska sala, kontrolna soba i tehničke prostorije za potrebe instalacionih sistema
 
 
Objekat V – teniski teren
Šest postojećih košarkaških terena ostaju na svojoj poziciji, a u zavisnosti od stanja podloge predvideti njenu rekonstrukciju kao i eventualnu zamenu samih koševa.
Umesto fudbalskih terena na južnom delu parcele planirano je da se izgradi pet teniskih terena sa minimalnim tribinama na zapadnoj strani.
 
Parterno uređenje
Svi elementi postojećeg mobilijara se demontiraju i ruše.
Glavni pristup se zadržava sa ulice Partizanske avijacije formiranjem nove dvosmerne ulice i velikog pešačkog platoa. Parkinzi za posetioce su locirani uz novoprojektovanu saobraćajnicu i podeljeni na zone od kojih svaka ima kontrolisan pristup, sa rampama za vozila i odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom koja pokazuje zauzetost parkinga
U okviru kompleksa planirane su trim staze različitih obrada (tartan podloga, štampani beton, utabana zemlja sa malčem, šljunak).
U skladu sa prostornim mogućnostima formirane su niše i platoi, koji se opremaju urbanim mobilijarom ( klupe različitih formi zavisno od ambijenta, kante za otpatke, svetiljke i dr.).
(Foto: Print screen / Urbanistički projekat / Kapaprojekt)
Konceptom uređenja partera predviđeno je da se slobodan prostor uredi u duhu parkovskih površina koje bi, osim u funkciji sportskog kompleksa, bile u svakodnevnoj upotrebi svih stanovnika grada, a naročito studenata iz obližnjeg studentskog grada.
Investitor je Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, a nosilac izrade Urbanističkog projekta Kapa projekt.

Tagovi

Pročitajte još:

Free Porn