(FOTO/VIDEO) Radio-klub „Novi Beograd“ uspešno realizovao projekat u saradnji sa Ministarstvom odbrane

Detalj sa teorijske obuke

Radio-klub „Novi Beograd“ je u saradnji sa Ministarstvom odbrane Republike Srbije u periodu od 1. avgusta do 22. novembra uspešno realizovao projekat pod nazivom „Uvećanje operativnih kapaciteta amaterske radio mreže u vanrednim situacijama“. Cilj projekta je bio afirmisanje volonterizma i osećaja društvene odgovornosti i solidarnosti u zaštiti i odbrani ljudskih života i imovine tokom vanrednih situacija na definisan, bezbedan i organizovan način. Projekat je sufinansiralo Ministarstvo odbrane Republike Srbije.


Više puta je dokazano u praksi da u slučaju prekida redovnih komunikacija (interneta, fiksne i mobilne telefonije) izazvanih nestankom struje ili drugim faktorima, jedini način prenošenja informacije je putem radio-komunikacija. Na žalost, više puta u prošlosti, radio-amateri su imali bitnu ulogu u spašavanju ljudskih života i imovine. Stoga, kao organizacija čiji su članovi bili aktivni učesnici u gotovo svim većim vanrednim situacijama od osnivanja kluba pa sve do danas (zemljotres u Skoplju 1963. godine, NATO agresija 1999. godine, poplave 2014 godine i dr), želeli smo da svoja iskustva prenesemo na druge radio-amatere, koji će biti osnova za rad u budućim vanrednim situacijama.
U toku projekta, izvršena je specijalistička obuka 20 radio-amatera za rad u amaterskim radio-mrežama u vanrednim situacijama (ARMVS) i opremanje nedostajućom opremom za rad.

Detalj sa terenske obuke


Sprovedena obuka je bila podeljena u dva dela – teorijski i praktični deo obuke, tokom kojih su svi polaznici imali prilike da steknu nova znanja i veštine neophodne za rad u ARMVS. Sva iskustva stečena u prethodnim decenijama su bila predmet izučavanja polaznicima obuke, uz osvrt na zakonske okvire delovanja i akcenat na korišćenje novih tehnologija. U toku praktične obuke, polaznici su u terenskim uslovima imali prilike da nauče i uvežbaju postavljanje različitih tipova antena, bezbedan rad sa alternativnim izvorima električne energije, radne procedure i specifičnosti rada u ARMVS, osnove lične bezbednosti i drugo.


Po završetku obuke, polaznici su imali prilike da svoja znanja i veštine prikažu na završnoj – pokaznoj vežbi, održanoj 7. novembra 2021. godine. Na devet lokacija na teritoriji Grada Beograda, više od 30 radio-amatera učesnika iz našeg kluba je učestvovalo u simuliranim uslovima fiktivnog zemljotresa, nakon koga se stvorila potreba da radio-amateri pomognu državnim organima. Vežba je protekla potpuno uspešno i po planu, iako su logistički zahtevi postavljeni visoko – nekoliko terenskih lokacija, istureni centri veze, veliki broj antena, opremanje mobilnih ekipa u vozilima, slanje podataka i spiskova digitalnim modovima preko radio-amaterskih uredjaja i dr. Poseban detalj je bila demonstracija postavljanja vertikalne KT antene na terenu od strane polaznika obuke za svega 90 sekundi – montiranje antene, podizanje, lengerisanje, postavljanje radijala.

Polaznici obuke uvežbavaju postavljanje antena


Vežbi su prisustvovali i pripadnici Gorske službe spasavanja Srbije (GSS), Alpinističkog odseka Beograd (AOB) i potpredsednik Gradske opštine Novi Beograd, gospodin Srđan Minić, koji je veoma zadovoljan viđenim.
Pored obuke, nabavljena je i nedostajuća oprema za rad u vidu modernog kratko-talasnog (HF opseg) primo-predajnika, antene za kratko-talasne opsege, laptop računar, koaksijalni kablovi sa pripadajućim konektorima, merni instrumenti, lemilica, konopac za izradu antena i ostali sitan materijal. To značajno unapređuje mogućnosti našeg rada i omogućava primenu novih tehnologija, značajno podiže naše operativne kapacitete i tehničke mogućnosti, zamenom zastarele opreme za rad. Nastavljamo da se opremamo, u nadi da nam nikada neće zatrebati.


Ko smo mi?
Radio-klub „Novi Beograd“ je osnovan 1952. godine i jedan je od najvećih, najtrofejnijih i najbrojnijih klubova u Srbiji. Danas naš klub broji preko 100 članova. Bavimo se radio-komunikacijama, održavanjem radio-amaterskih veza, takmičenjima, konstruisanjem uređaja – sve te veštine nas kvalifikuju da budemo klub sa najboljom obukom radio-amatera za sticanje radio-amaterskih licenci koje izdaje RATEL.

Polaznici obuke uvežbavaju postavljanje antena


Radio-klub „Novi Beograd“ je od 1963. godine bio i upravna radio stanica radio-mreže za opasnost Saveza radio-amatera Srbije, pa smo tako bili centar svih dešavanja u vanrednim situacijama od zemljotresa u Skoplju 1963. godine, preko humanitarne akcije spajanja rastavljenih porodica tokom ratova u BiH i Hrvatskoj, NATO agresije 1999. godine do poplava 2014. godine. Članovi kluba, kao i sam klub, dobitnici su brojnih priznanja za učešće u pomenutim aktivnostima.


Projekat „Uvećanje operativnih kapaciteta amaterske radio mreže u vanrednim situacijama“ je već četvrti projekat koji je Radio-klub „Novi Beograd“ uspešno sproveo u partnerstvu sa Ministarstvom odbrane, koje je uvek davalo najviše ocene realizovanim projektima. Trudimo se da gledamo u budućnost, radimo na unapređivanju naših znanja i veština i da ostvarujemo saradnju sa drugim, srodnim organizacijama.

Kratki promotivni video projekta možete pogledati ovde:

Podešavanje antene u terenskim uslovima
Improvizovano radno mesto u terenskim uslovima
Operator u štabnom centru veze u terenskim uslovima
Iistureni centar veze u terenskim uslovima
Grupna fotografija dela učesnika završne vežbe

Tagovi

Pročitajte još: