Grad ovlastio ministarstvo za podnošenje zahteva za uklanjanje Starog savskog mosta na Novom Beogradu

Kada će tačno početi najavljena demontaža Starog savskog mosta u Beogradu, kao priprema za gradnju novog na njegovom mestu, za sada se ne zna pouzdano. Poslednja najava, iz maja, bila je da će uklanjanje starog lučnog mosta krenuti ovog meseca, ali ipak nema naznaka da će taj posao početi uskoro.

Ali, kada je reč o proceduralnim stvarima koje su preduslov za uklanjanje starog i početku gradnje novog mosta nad Savom, tu se po svemu sudeći, ne staje. U sredu je održana još jedna u nizu telefonskih sednica Privremenog organa Beograda, uobičajeno sa obimnim dnevnim redom, a među brojnim tačkama našao se i zaključak u vezi sa ovim mostom. Tim zaključkom grad Beograd daje ovlašćenje Republici Srbiji (Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture) da u ime grada, kao investitora, podnese zahtev i vrši sve radnje u postupku pribavljanja dozvole o uklanjanju Starog savskog mosta i davanju saglasnosti za uklanjanje instalacija na ovom mostu.

Kako se može videti u zaključku, koji je, kako nam je nezvanično potvrđeno, usvojen kao i ostale tačke na sednici Privremenog organa, posao uklanjanja podrazumeva skidanje drumske saobraćajnice, tramvajskih šina, optičke veze sistema za nadzor saobraćaja, javnog osvetljenja i tramvajske kontaktne mreže na ovom mostu.

U zahtevu za izdavanje saglasnosti za uklanjanje postojećih instalacija na ovom mostu, koji je početkom ovog meseca podnela Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, ističe se da je realizacija projekta u završnoj fazi izrade tehničke dokumentacije za izdavanje odobrenja nadležnog organa za izvođenje radova na uklanjanju mosta. Kako se dodaje, u toku je i izrada tehničke dokumentacije za pribavljanje građevinske dozvole za izgradnju novog mosta i pristupnih saobraćajnica na obe obale Save.

Podsetimo, prema projektu novi most će imati dvostruki čelični luk, a čelična konstrukcija će se oslanjati na šest armirano-betonskih stubova, od toga dva u reci. Predviđena visina rečnih stubova je 23 m i 15 m, saobraćajni profil na mostu predviđa dve kolovozne trake od 6,5 m, tramvajski koridor u sredini, širine 8 m i trotoare sa obe strane od 3,3 m, koji uključuju i biciklističke staze.

Kako je još zimus navedeno na sajtu „Srbija2027“ izgradnja mosta treba da bode gotova u toku 2027, ali pitanje je koliko je ovaj rok realan, ako se zna da je gradnja poslednjih beogradskih mostova trajala između tri i četiri godine.

Kada je reč o finansiranju uklanjanja postojećeg i izgradnji novog mosta, podsetimo, u jesen 2022. Skupština Srbije usvojila je predlog zakona o potvrđivanju ugovora o kreditu od 79,9 mil EUR. Ugovor o zajmu osiguranom kod China Export & Credit Insurance Corporation vlada je potpisala sa grupacijom BNP Paribas. Kao ukupna vrednost posla projektovanje i izgradnje, kako je tada istaknuto, utvrđeno je 94 mil EUR, a to je iznos koji će biti plaćen izvođaču radova kineskoj kompaniji Power China. Iz kredita se, kako je predviđeno i tada obznanjeno, finansira maksimalno 85% od ukupne vrednosti posla.

Tagovi

Pročitajte još: