GRAD SE BACA NA POSAO: Rešava se pitanje deponije na Novom Beogradu

Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda raspisao je tender za izradu projekta sanacije šest nesanitarnih deponija na teritoriji beogradskih opština.

Prema projektnom zadatku, u planu je sanacija deponija u Mladenovcu, Obrenovcu, Novom Beogradu (u okviru kompleksa JKP Zelenilo), Sopotu, Lazarevcu i Barajevu.

Na postojećim nesanitarnim deponijama ne postoji kontrola odlaganja otpada, a pored komunalnog otpada mogu se još pronaći i druge vrste otpada, najčešće otpad organskog porekla, građevinski otpad, kabasti otpad i sl.

Otpad je, kako se navodi u tenderskoj dokumentaciji, godinama odlagan na neadekvatan način, tako da nije vršeno nikakvo sabijanje, odnosno kompaktovanje otpada, kao ni njegovo prekrivanje.

Usled neadekvatnog i nekontrolisanog odlaganja otpada na predmetnim nesanitarnim deponijama poslednjih nekoliko godina je dolazilo do pojave nekoliko požara, koji su identifikovani kao jedan od najvećih problema po životnu sredinu i okolno stanovništvo.

Pošto su postojeća tela nesanitarnih deponija u najvećem delu bila popunjena, od pre nekoliko godina je započeto odlaganje otpada i van tela deponija.

Takođe, na prostoru nesanitarnih deponija ije uspostavljen monitoring osnovnih i specifičnih zagađujućih materija kvaliteta vazduha, nivoa komunalne buke, kvaliteta procednih otpadnih voda sa tela deponije, podzemnih voda i kvaliteta zemljišta.

Vrednost posla sanacije i remedijacije ovih deponija procenjena je na nešto više od 91 milion dinara.

Tender ističe 29. maja.

Tagovi

Pročitajte još:

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Akücü akumyolda.com akücü akümyoldaİnci akü 60 amper inci akü 60 amper akumyolda.comAkü yol yardım olarak akü takviye ve değişimi hzmetleri sunuyoruz. akü yol yardım İngilizce Türkçe çeviri ingilizceturkce.gen.tr ile ingilizce türkçe çeviriAlçalan burç hesaplama sitesi hesaparaclari.com hesaparaclari.comTranslate to English with translatedict.com TranslateDictTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comCalculatorcafe helps to calculate loans as a loan calculator.Calculatorcafe.com
antalya bayan escort
Free Porn