I rečni saobraćaj ima svoje znake, ako ste na novobeogradskoj strani, poštujte ih

Procedure u slučaju udesa na vodi su drugačije nego na drumu, a njih, zajedno sa avionskim i železničkim nesrećama istražuje republički Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju.

Postoje samo tri srpske plovne reke: Dunav, Tisa i Sava. Umesto naziva ulica, raskrsnica i deonica, jedini orijentir i „adresa“ na rekama su – kilometri i metri. Tako je, na primer, nesreća koja je jednom zabeležena bila na poziciji „10 kilometara + 950 metara“.

Postoje karte plovnih puteva sa obeleženim kilometrima i metrima, znacima, upozorenjim…

Na obali se mogu videti i pravougaoni „saobraćajni znaci“ usmereni ka reci. Postoje znaci zabrane, obaveze, ograničenja, preporuke i obaveštenja. To su znaci za regulisnje plovidbe po Evropskom pravilniku za unutrašnje plovne puteve.

„Zabrana prolaska“ je znak koji podseća na drumski – na crvenoj podlozi nalazi se bela linija. Ovaj znak postoji i u kružnoj varijanti, neodoljivo podeća na znak zabrane ulaska u jednosmernu ulicu, a zabranjuje prolaz svim plovilima, osim malim nemotorizovanim.

Postoji i zabrana prestizanja brodova, a poseban znak definiše i zabranu susretanja.

Crvenom linijom precrtano slovo „P“ je – „zabrana parkiranja“ prevedeno na drumski „rečnik“, a u rečnom saobraćaju znači: „zabrana stajanja“ (sidrenja ili vezivanja uz obalu).

Precrtana brojka je takođe, zabrana stajanja, a broj je širina označena u metrima.

Ograničenje brzine, takođe, postoji, i to je znak obaveze, koji liči na drumski znak: Crna brojka uokvirena je crvenim okvirom, ali ne kružnim, već pravougaonim.

Vlasnici sportskih plovila i plovila za razonodu, jedrilica i skutera, trebalo bi da obrate pažnju da li je neka deonica zabranjena (crveni znak) ili dozvoljena (plavi znak) za saobraćaj njihovih plovila.

Postoje znaci za dozvolu i zabranu skijanja na vodi ili jedrenja na dasci.

Što se tiče obaveza, postoji znak koji obavezuje kretanje samo u jednom smeru, gde je plovni put poput „jednosmerne ulice“.

Posotoje i znaci koji definišu stranu kretanja plovila na reci, obavezno zaustavljanje ili ukazuju na deonicu na kojoj je potrebno posebno obratiti pažnju.

Crna tačka ne znači opasnost već – obavezu davanja zvučnog signala.

Baš kao i na drumu, postoje posebni znaci koji regulišu prvenstvo prolaska brodova.

Na određenim mestima postoji i obaveza da se stupi u radio telefonsku vezu.

Znaci obaveštenja postavljaju se na mestima gde se iznad vode nalazi dalekovod, kada se nailazi na branu ili skelu.

Slovom „P“ na plavoj pozadini označavaju se mesta na kojima je dozvoljeno stajanje (na sidru ili vezivanjem za obalu). Ukoliko umesto „P“ na znaku stoji brojka, to znači da je stajanje dozvoljeno na širini označenoj tim brojem.

Brojne su oznake koje definišu stajanje, sidrenje, vezivanje, okretanje…

Reč je o ozbiljnoj, strogo definisanoj oblasti, pa su i nesreće zaista retke.

Tagovi

Pročitajte još:

Free Porn