Informacija o radnom vremenu zanatskih i trgovinskih objekata na Novom Beogradu na Dan primirja

Na osnovu Odluke o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda kojom se uređuje radno vreme trgovinskih formata i zanatskih objekata na Dan primirja u Prvom svetskom ratu 2023. godine, privredni subjekti koji obavljaju zanatsku i trgovinsku delatnost na teritoriji grada Beograda rade prema drugačijem rasporedu, saopštio je Sekretarijat za privredu.

U petak, 10. novembra, dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana (hipermarketi, supermarketi, superete, mini-marketi i dr) moraju da rade najmanje od 9 do 18 časova.

Na Dan primirja u Prvom svetskom ratu, u subotu, 11. novembra, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 12 časova, dok nespecijalizovani trgovinski formati u kojima se obavlja trgovina na malo, pretežno neprehrambenog asortimana, kao i posebni trgovinski formati mogu biti zatvoreni.

Benzinske stanice u vreme državnog praznika, na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda radiće od 00 do 24 časa, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 6 do 20 časova.

Dežurni prodajni objekti koji u vreme državnih i drugih praznika obavljaju delatnost, dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena istaknu na vidnom mestu objekta, najmanje tri dana pre dana državnog i drugog praznika.

Svi trgovinski i zanatski objekti u dane državnih praznika mogu biti otvoreni i mogu raditi duže od radnog vremena navedenog u ovom saopštenju.

Tagovi

Pročitajte još:

Akücü akumyolda.com akücü akümyoldaİnci akü 60 amper inci akü 60 amper akumyolda.comAkü yol yardım olarak akü takviye ve değişimi hzmetleri sunuyoruz. akü yol yardım İngilizce Türkçe çeviri ingilizceturkce.gen.tr ile ingilizce türkçe çeviriAlçalan burç hesaplama sitesi hesaparaclari.com hesaparaclari.comTranslate to English with translatedict.com TranslateDictTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comCalculatorcafe helps to calculate loans as a loan calculator.Calculatorcafe.com
antalya bayan escort
Free Porn