Izgradnja gasovodne mreže u ovom delu Novog Beograda

Izvođenje radova na izgradnji distributivne gasovodne mreže MOP 4 bara u ulici Jurija Gagarina i Agostina Neta na kat. parcelama 2896/37, 2896/91, 2896/90,6695/8, 5289/2, 5298/3, 5298/19, 5298/10, KO Novi Beogradi prilljučnog gasovoda na kat..parcelama 5298/10, 5298/9 i 5298/12 KO Novi Beogradza merno regulacione stanice na kat. Prcelama 5298/9 i 5298/12 KO Novi Beograd

Radovi se izvode pod saobraćajem.

Tagovi

Pročitajte još:

Free Porn