Javni poziv građanima Novog Beograda! Dodela sredstava za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica

Na osnovu rešenja Predsednika Gradske opštine Novi Beograd broj XII-020-1/2023-118 od 03.07.2023. godine o obrazovanju Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi – mali grant (u daljem tekstu: Komisija) i člana 10. Pravilnika o radu Komisije broj: II-404-2/A1/2023 od 17.07.2023. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), a u vezi sa Ugovorom o saradnji zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije (u daljem tekstu: Komesarijat) i Gradske opštine Novi Beograd (u daljem tekstu: Opština), Komisija dana 23.02.2024. godine objavljuje

Javni poziv za dodelu sredstava za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti i dodelu pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi (mali grant) za adaptaciju ili popravku predmetne seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti

Više informacija na sajtu opštine

https://novibeograd.rs/javni-poziv-za-dodelu-sredstava-za-stvaranje-i-poboljsanje-uslova-stanovanja-porodica-izbeglica-kroz-kupovinu-seoske-kuce-sa-okucnicom/

Tagovi

Pročitajte još:

Cialis Cialis Fiyat
Cialis Fiyat
Cialis Fiyat
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Akücü akumyolda.com akücü akümyoldaİnci akü 60 amper inci akü 60 amper akumyolda.comAkü yol yardım olarak akü takviye ve değişimi hzmetleri sunuyoruz. akü yol yardım İngilizce Türkçe çeviri ingilizceturkce.gen.tr ile ingilizce türkçe çeviriAlçalan burç hesaplama sitesi hesaparaclari.com hesaparaclari.comTranslate to English with translatedict.com TranslateDictTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comCalculatorcafe helps to calculate loans as a loan calculator.Calculatorcafe.com
antalya bayan escort
Free Porn