Javni poziv za dodelu sredstava za porodice interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, na teritoriji Novog Beograda

Na osnovu rešenja Predsednika Gradske opštine Novi Beograd broj XII-020-1/2023-115 od 03.07.2023. godine o imenovanju Komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći namenjene poboljšanju uslova života interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz dodelu pomoći u građevinskom materijalu i opremi namenjene za završetak ili adaptaciju stambenog objekta (u daljem tekstu: Komisija) i člana 9. Pravilnika o radu Komisije br. II-404-5/A1/2023 usvojenog 17.07.2023. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), a u vezi sa Ugovorom o saradnji zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije (u daljem tekstu: Komesarijat) i Gradske opštine Novi Beograd (u daljem tekstu: Opština), Komisija dana 14.09.2023. godine objavljuje

JAVNI POZIV

ZA DODELU SREDSTAVA NAMENjENIH STVARANjU I POBOLjŠANjU USLOVA STANOVANjA PORODICA INTERNO RASELjENIH LICA DOK SU U RASELjENIŠTVU, NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD,

KROZ NABAVKU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

Više o tome na zvaničnom sajtu opštine Novi Beograd 

Tagovi

Pročitajte još: