Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije na području opštine Novi Beograd

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 13.7.2023. god. utvrdila Nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije za deo područja zapadno od ulice Tošin bunar (od Bulevara Arsenija Čarnojevića do Ulice prilaz) do ulice Marije Bursać, gradske opštine Zemun i Novi Beograd, za sportski kompleks između ulica Studentske, Tošin bunar i Autoputa E75 i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20, 52/21) oglašava

Javni uvid u:

Nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije za deo područja zapadno od ulice Tošin bunar (od Bulevara Arsenija Čarnojevića do ulice Prilaz) do ulice Marije Bursać, gradske opštine Zemun i Novi Beograd, za sportski kompleks između ulica Studentske, Tošin bunar i Autoputa E-75

JAVNI UVID obaviće se od jula do 7. avgusta 2023. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu).

2. JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Kraljice Marije br. 1 (sala na spratu), 17. avgusta 2023. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

3. Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača, od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave, 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

4. Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Kraljice Marije br. 1,zaključno sa 7. avgustom 2023. godine.

5. U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www. beograd.rs, u rubrici „Gradski oglasi”.

 

Tagovi

Pročitajte još: