Kula M2: Vizuelni reper budućeg staničnog kompleksa u Bloku 42 na Novom Beogradu

Vazdušna cezura u središnjem delu od 11 do 13 sprata predstavlja ključni oblikovni motiv objekta, koji umnogome doprinosi njegovoj osobenosti i prepoznatljivosti.

Visoka ravno 100 metara i sa ukupnom bruto površinom od 92.000 kvadrata, Kula M2 budući je mešoviti gradski centar čija se izgradnja planira u okviru budućeg kompleksa autobuske i železničke stanice u Bloku 42 na Novom Beogradu.

Investitor je preduzeće Gupix NBG d.o.o. iz Beograda, dok se arhitektonski koncept objekta oslanja na dodatnu urbanističko-arhitektonsku razradu prvonagrađenog konkursnog rešenja prof. Vladimira Lojanice i prof. Milana Lojanice.

Parcela od 7.800 kvadrata

Prema projektu za izvođenje, koji potpisuje beogradski Mašinoprojekt Kopring, objekat Kula M2 biće izgrađen na parceli površine od 7.831 m² i pripada zoni mešovitih gradskih centara, zona M2. Spratnost objekta je 4Po+Pr+29+Ps.

Objekat je smešten u delu Bloka 42 između konstrukcije železničkog mosta i Ulice Milutina Milankovića, uz Ulicu Antifašističke borbe, i namenjen je sadržajima kao što su stanovanje, poslovanje, komercijalni sadržaji, predškolska ustanova, podzemna garaža.

Kako se navodi u tehničkom opisu arhitekture, kula svojom pozicijom teži da se udalji od nepovoljnih uticaja intenzivnog saobraćajnog čvora, istovremeno otvarajući sa viših etaža nove potencijale za kvalitetne gradske vizure.

„Objekat izrasta iz pločaste površine staničnog trga železnice, sa sopstvenim pripadajućim prostorom oko sebe takođe rezervisanim za javni trg, koji je značajna dopuna u urbanoj fizionomiji grada i koji uvećava upotrebnu vrednost gradske teritorije i kvalitet doživljaja, uz uvođenje eko-sistema naglašenih zelenih morfologija – zaštitnog pejzažnog prstena“, navodi se u projektu.

Nadstrešnice na strateškim pozicijama ulaza i pristupa

Kontakt objekta sa parterom odlikuje protočnost pešačkih kretanja i vizura na nivou prizemlja, ostvarenih kroz kolonade, dok je udobnost prilaza objektu i korišćenja sadržaja u prizemlju podržana uvođenjem nadstrešnica na strateškim pozicijama ulaza i pristupa objektu.

Deo kule koji korespondira sa horizontalnim regulacijama u neposrednom okruženju razlaže se u vidu nižeg i višeg bazisa, koji su prema trgu železničke stanice oblikovani tako da i sami formiraju interni nastavak javne površine i usmeravaju pešačke tokove ka glavnim ulazima u objekat.

Viši bazis je u zaleđu trga, nastavlja visinsku regulaciju postojećeg objekta NCR, a zajedno su vizuelni odgovor na izražen uticaj linearnosti konstrukcije železničkog mosta u zaleđu.

Ka višim etažama prostorno-volumetrijske reakcije na uticaje iz neposrednog okruženja su sasvim umirene, tako da iz razuđenog bazisa izrasta vertikalna prizmatična forma kule, upravno postavljena u odnosu na železnički saobraćaj. Svoje podužne strane otvara ka trgu i vizurama ka Novom Beogradu ali i ka Starom gradu.

„Ideja prostorno-vizuelne interpretacije svojevrsnog portala svoju refleksiju nalazi u samom oblikovanju kule, čiju volumetrijsku monolitnost prekida vazdušna cezura u središnjem delu od 11 do 13 sprata, što predstavlja ključni oblikovni motiv objekta, koji umnogome doprinosi njegovoj osobenosti i prepoznatljivosti“, navodi se u projektu i dodaje:

„Arhitektonski izraz teži ukusu savremenog doba i svežini ideja koje mogu da ponesu namenu i identitet mesta – pamtljivost kompleksa. Čitava predstava celine je dopunjena i oplemenjena unošenjem elemenata prirode u arhitekturu, što je bio razlog pozicioniranja pojaseva vegetacije i pokrenute topografije terena (zeleni pošumljeni breg, parkovske površine u nastavku staničnog trga i sl.) u projekat“.

720 parking mesta na četiri podzemne etaže

Za potrebe smeštanja mirujućeg saobraćaja planirane su četiri podzemne etaže. U zoni partera ostvareno je 19 PM, a u podzemnoj garaži 701 PM – ukupno 720 PM, od čega je 29 PM rezervisano za osobe sa posebnim potrebama (5%).

Konačan broj parking mesta će biti definisan u narednim fazama izrade projekta, dok se u određenim zonama garaže predviđaju parkinzi za bicikle, kao i parking mesta sa mogućnošću ugradnje punjača za električne automobile.

Depandans predškolske ustanove je smešten u prizemlju i na 1. spratu objekta na jugozapadnoj strani, paralelno uz Ulicu Nova 1. Pozicija je povučena u zaleđe bloka, daleko od ugla prometne raskrsnice i glavnih pešačkih tokova.

Ustanova je projektovana za smeštaj 80 dece koja su podeljena u 3 grupe, i ima sopstvenu ograđenu zelenu površinu kojoj se pristupa preko izlaza na strani ka budućem objektu železničke stanice (železnički trg).

Stambene jedinice počinju od 3. sprata, a od 8. do 14. sprata stanovanje je grupisano u dva gabarita razdvojena vazdušnom cezurom. Od 15. do 29. sprata stanovanje je projektovano u kompletnom gabaritu kule.

Spratne visine stambenih etaža su 3,15 m, izuzev poslednja 3 sprata – 28, 29. i povučeni sprat – koji su planirani za luksuzno stanovanje i veće strukture stanova.

U funkciji stanovanja projektom su planirani i rekreativni sadržaji na 8. spratu, kao što su bazen i teretana i moguće im je pristupiti iz oba stambena jezgra na ovom nivou, dok je na 10. spratu moguće izaći na vidikovac.

Projektom je ostvareno 390 stambenih jedinica različite strukture: dvosobni, trosobni, četvorosobni i petosobni, gde su luksuzni stanovi na poslednjim etažama veće kvadrature i strukture.

Što se tiče bilansa bruto površina, ukupna BGRP objekta iznosi 92.045 m², od čega na nadzemni deo otpada 66.090 m², a na podzemni preostalih 25.955 metara kvadratnih.

 

 

Tagovi

Pročitajte još: