Most od pola kilometra spojiće Novi Beograd i Adu

Grad traži projektanta za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju pešačko-biciklističke veze između Ulice Omladinskih brigada i Ade Ciganlije sa mostom preko Save.

Po formi i konstrukciji trebalo bi da bude elegantan, lak i ekonomičan. Dužina će mu biti 520 metara, a širina puta oko šest metara od kojih su tri rezervisana za biciklističku traku i isto toliko predviđeno je za pešački koridor. Osim biciklista i pešaka planiran je i za kretanje lakih ekoloških vozila na električni pogon – trotineti i skejtovi, ali ne i za kolski saobraćaj. Pristupne rampe toj novoj vezi između Ulice omladinskih brigada (Blok 70) i Ade Ciganlije biće iste širine kao budući most koji će povezati Novi Beograd i Čukaricu. Ovi detalji nalaze se u tenderskoj dokumentaciji za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju pešačko-biciklističke veze sa mostom preko Save koju je naručila Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Potencijalni projektanti ponude podnose do 8. decembra, imaće rok od čak 765 dana da, između ostalog, dostave urbanistički projekat, idejno rešenje, lokacijske uslove, idejni projekat, projekat za građevinsku dozvolu i rešenje o građevinskoj dozvoli, a procenjena vrednost javne nabavke je 125 miliona dinara bez PDV-a. Plan detaljne regulacije (PDR) za ovaj projekat usvojen je početkom godine u parlamentu prestonice.

Novi most je prioritetni gradski projekat, površina koju obuhvata iznosi oko 4,8 hektara, a kako je navedeno u tehničkoj specifikaciji svrha realizacije pešačko-biciklističke veze je promovisanje urbane mobilnosti i povezivanje zelenih i rekreativnih zona grada sa stambenim delovima, a posebno Novog Beograda i Ade Ciganlije.

– Konfiguracija Novog Beograda je povoljna za razvoj pešačko-biciklističke infrastrukture i saobraćaja, a planirana veza ima za cilj da poveže sremsku obalu sa zelenim i rekreativnim površinama na Adi Ciganliji. Osim u rekreativne svrhe, povećanje pešačko-biciklističke infrastrukture doprinosi dostupnosti drugih sadržaja i usluga, kao i pešačkog kretanja, te smanjenju pritiska motornim vozilima Ade Ciganlije na čukaričkoj strani, što će doprineti smanjenju emisije ugljen dioksida, povećanju kvaliteta vazduha i zaštiti životne sredine i održivom razvoju urbane strukture – navedeno je u tenderskoj dokumentaciji.

Primarna konstrukcija mosta planirana je od kombinacije čelika na lukovima i armirano-betonske konstrukcije na osloncima, preko kojih se ostvaruju veze sa pilonima. Piloni su od armirano-betonske konstrukcije. Prilikom projektovanja i izgradnje mosta treba voditi računa da zona intervencije mosta ne ugrozi postojeću vegetaciju i zone zaštite. On treba da se uklopi u „jedinstveni kontekst akvatorije reke Save, prirodnih vrednosti Ade Ciganlije i priobalnog keja novobeogradskih blokova”.

– Oblikovanje mostovske konstrukcije i njegovih elemenata uraditi pažljivo u skladu sa njegovim značajem siluete i vizuelnog identiteta grada. Oblikovanje, visine arhitektonskih i konstruktivnih elemenata, materijal zaštitne ograde, i osvetljenje, definisati u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode, kako bi se planiralo rešenje mosta koje ne ugrožava koridor zaštićene vrste „malog vranca” – navodi se u dokumentaciji u kojoj se od projektanata traži i to da predvide vertikalne komunikacije (stepenišni prostor i/ili lift) za pristup pešaka i biciklista…

Sada je sasvim jasno i to da njegova gradnja neće početi krajem ove godine niti početkom 2024. kako je to očekivao gradonačelnik Aleksandar Šapić krajem prošle godine dok je predlog plana detaljne regulacije bio na javnom uvidu.  Protiv tog dokumenta pobunili su se građani okupljeni oko udruženja „Blok 70 i 70a – Zajednička akcija”. Više od 10.000 ljudi potpisalo je peticiju zahtevajući da se obustavi gradnja mosta i javni novac preusmeri u izgradnju biciklističko-pešačke infrastrukture koja bi povezala Savske blokove sa gradom na levoj obali Save. Taj projekat, tvdrili su, nije prioritet žitelja blokova, izgradnjom mosta, trajno bi se narušio izgled i ambijent Savskih blokova koji su primer planske i humane gradnje i proizveo veći priliv kolskog saobraćaja a sa njim još većeg zagađenja. Sredstva za most građani okupljeni oko udruženja „Blok 70 i 70a – Zajednička akcija” usmerili bi u obnovu doma zdravlja, proširenje kapaciteta škola i vrtića…

Na toj poziciji Blok 70a – Ada Ciganlija najpre je bio viđen Stari savski most iz Savskog amfiteatra. Čak je u zaključku analize lokacija za izmeštanje Starog savskog mosta Saobraćajnog instituta CIP bilo navedeno da je njegovo premeštanje na lokaciju Ada Ciganlija – Novi Beograd sa tehničke strane izvodljivo, ali da treba uzeti u obzir ekonomsku isplativost i vizuelni efekat takvog premeštanja.

– Tehnički je ispravnije razmotriti izgradnju novog pešačko-biciklističkog mosta, izvedenog kao elegantna, laka i optimalna konstrukcija – pisalo je u nacrtu PDR-a za izgradnju pešačko-biciklističkog mosta u produžetku Ulice omladinskih brigada koji je izradio Urbanistički zavod Beograda, a naručila ga Direkcija za građevinsko zemljište.

Tagovi

Pročitajte još: