Na Bežanijskoj kosi niče novi sportski grad i izgledaće ovako

Na Bežanijskoj kosi u planu je gradnja novog kompleksa Univerzitetskog sportskog centra, a Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima raspisala je javnu nabavku za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Rok za predaju ponuda za učestvovanje na tenderu je 13. jul 2021. godine, a detaljnije pogledajte OVDE.
Kako se navodi u projektnom zadatku koji je sastavni deo tenderske dokumentacije, izgradnjom kompleska će se steći uslovi za održavanje studentskih takmičenja, a primarni cilj je i organizacija Univerzijade 2023. godine, takmičenja koje bi se održalo u okviru novoizgrađenog sportskog kompleksa.
Budući sportski kompleks nalaziće se u beogradskom naselju Bežanijska kosa, na zemljištu površine 98.712 m2. Parcele su smeštene u okviru bloka koji je oivičen Bulevarom Arsenija Čarnojevića sa severne strane, te Ulicom Tošin bunar na istočnoj strani, Ulicom partizanske avijacije na zapadnoj strani i Ulicom Blagoja Marjanovića Moše na južnoj strani.
Kako se navodi u projektu, zbog racionalizacije investicije zamisao je da se većina postojećih sportskih terena zadrži ili prenameni u druge sportske terene.
Glavno sportsko igralište sa tribinom i atletskom stazom treba da ostane na svojoj postojećoj poziciji. Dimenzija travnatog igrališta prvenstveno treba da omogući takmičenje u fudbalu, ragbiju i američkom fudbalu. Atletsku stazu treba dimenzionisati u skladu sa svim atletskim standardima kako bi bila moguća organizacija takmičenja. Postojeća betonska tribina bi trebalo da se iskoristi, rekonstruiše i natkrije, a njen kapacitet bi trebalo da bude približno 3.000 – 5.000 sedećih mesta.
Šest postojećih košarkaških terena, prema planu ostaju na svojoj poziciji, a u zavisnosti od stanja podloge treba predvideti rekonstrukciju kao i eventualnu zamenu koševa.
Umesto fudbalskih terena na južnom delu parcele planirano je da se izgradi pet teniskih terena sa minimalnim tribinama na zapadnoj strani.
Osim sportskih terena trebalo bi predvideti dodatne spoljne sportske sadržaje kao što su trim staze, stolovi za šah, boćarske terene, veštačke stene za penjanje, teretane na otvorenom i slično.

Nove dvorane
U skladu sa potrebama Univerziteta u Beogradu neophodno je izgraditi tri sportske dvorane sa administrativnim delom, konferencijskim centrom i ostalim sadržajima kao što su teretana, sale za kulturno-umetnička društva, dodatne sportske sale za stoni tenis, skvoš…
Prema konceptualnom rešenju Stručnog tima ovi sadržaji su razvrstani u dva sportska objekta: glavna sportska hala i sekundarni objekat – sporedne sportske hale.
Opciono bi trebalo da se uradi i rešenje za dodatni natkriveni teren koji bi se nalazio na mestu košarkaških terena. U sklopu ovog objekta bi se nalazila i grupa svlačionica koju bi mogli da koriste učesnici glavnog otvorenog sportskog igrališta.
Glavna sportska hala je pozicionirana na južnoj strani na mestu jednog od trenutnih fudbalskih igrališta. Prema konceputalnom rešenj objekat je podeljen u tri celine po vertikali: severna, centralna i južna. Ukupna BRGP iznosi orijentaciono 7.000 m2.
Severni deo objekta obuhvata glavni ulaz preko koga se pristupa ulaznom holu. Iz njega se dalje pristupa komercijalnoj zoni, konferencijskoj zoni i sportskoj dvorani (publika). Ulazni hol zauzima punu visinu objekta.
Centralni deo objekta zauzima sportska dvorana sa tribinama i holom preko koga publika pristupa tribinama. Tribine uz teren su predviđene kao teleskopske kapaciteta približno 700 mesta za sedenje dok je stalna tribina na prvoj etaži i njen kapacitet je okvirno 600 sedećih mesta. U prostoru koji se nalazi ispod tribina predviđeno je da se nalaze sanitarni čvorovi za publiku, svlačionice, komercijalni sadržaji i pomoćne prostorije. Sportska hala zauzima punu visinu objekta dok se hol za publiku sa pratećim prostorijama prostire kroz dve etaže.
U južnom delu objekta koji se prostire na tri etaže se nalazi blok sa svlačionicama u prizemlju dok je na prvoj i drugoj etaži smeštena zona administracije za ceo kompleks.

Sekundarni objekat – sporedne sportske hale u okviru centra je pozicioniran neposredno uz glavni spoljni sportski teren u centralnom delu parcele. Prema konceputalnom rešenju Stručnog tima, objekat je podeljen u tri celine po vertikali: dve sportske hale i centralnu zonu. Ukupna BRGP iznosi orijentaciono 8.000 m2.
Centralni deo objekta obuhvata glavni ulaz preko koga se pristupa ulaznom holu iz koga se dalje pristupa komercijalnoj zoni, zoni sa svlačionicama, te dvema sportskim halama i sporednim sportskim sadržajima.
Od sadržaja unutar centralnog dela objekta je zamišljeno da se nađe komercijalni sadržaj poput restorana i kafea, odnosno sporedni sportski sadržaji kao što su sale za stoni tenis, skvoš, teretana i multifunkcionalne sale koje bi mogle da koriste kulturno-umetnička društva. U suterenskom delu centralnog objekta je smešten blok sa svlačionicama i tehničkim prostorijama odnosno hol iz koga bi posetioci pristupali sportskim halama.
Sportske hale zauzimaju punu visinu objekta, treba da budu deljive na tri manja terena (košarkaških dimenzija) i poželjno bi bilo da se nađe nekoliko redova teleskopskih tribina za minimalan kapacitet publike (300-400 mesta za sedenje). U odnosu na pristupni plato sportske hale su ukopane približno 3 m (južna) odnosno 4,5 m (severna).
Dodatni natkriveni objekat bi se opciono izgradio na mestu košarkaških terena. Unutar tog objekta bi se nalazilo igralište sa podlogom od veštačke trave kao i grupa svlačionica koje bi se koristile i za korisnike atletske staze i glavnog sportskog igrališta. Objekat bi trebalo da se izgradi kao lako montažni uz upotrebu lamelirane konstrukcije i membrana koje se koriste za „sportske balone“.
Rezidencijalni objekti sa 100 stambenih jedinica
Rezidenicjalni deo sportskog centra, prema projektu, smešten je u istočnom delu kompleksa između sporednog objekta i budućeg „odbojkaškog centra“. Objekat bi trebalo da se sastoji iz dva dela: severni deo kao galerijski sa atrijumskim prostorom između dva dvoetažna objekta i južni kao četvoroetažni jednotrakt.
Zahteva se maksimalno korišćenje „zelene arhitekture“ kod rezidencijalih objekata u vidu zelenih krovova i zidova te izborom prirodnih materijala.

Ideja galerijskog objekta je da se pruži zdrava sredina rezidentima. Unutrašnji atrijum treba da bude zajednički prostor obogaćen zelenilom i društvenim sadržajima. Same jedinice u galerijskom delu objekta su komfornije, zamišljene poput manjih stanova. Opremljene su kupatilom, kuhinjom i trpezarijom koje su orijentisane prema atrijumu, dok se na spoljnoj strani objekta nalazi stambena i zona za spavanje. Jedinice bi trebalo da ugoste dva ili tri korisnika. Na ulasku u jedinice trebalo bi da se predvidi neka vrsta prirodne barijere kako bi se zadržala privatnost korisnika, jer su jedinice zamišljene sa velikim staklenim površinama.
Južni deo objekta je zamišljen kao jednotrakt sa hodnikom po sredini objekta iz koga se pristupa stambenim jedinicama. Na krajevima objekta se nalaze komunikaciona jezgra. Sama jedinica je manje komforna i predviđena je za dva korisnika. Opremljena je samo kupatilom. Sve jedinice unutar kompleksa poseduju lođu ili terasu.
Mogući tipovi jedinica su predstavljeni u konceptualnom rešenju, a minimalan broj jedinica mora da zadovolji kapacitet od minimalno 200 ležajeva. Orijentaciono trebalo bi da se predvidi 100 stambenih jedinica.
U rezidencijalnim objektima bi pored stambenih jedinica trebalo da se formira zona recepcije u kojoj bi se pored recepcije nalazio i tehnički blok sa perionicom i prostorijama za spremačice.
Takođe bi trebalo formirati i prostoriju za ketering, a poželjan je i predlog dodatnih sadržaja koji bi rezidentima doneli dodatan kvalitet.

Izvor: eKapija

Tagovi

Pročitajte još:

Free Porn