Na Novom Beogradu u planu izgradnja objekata za stanovanje i poslovanje, kao i kula od 80m

Na uglu ulica Mihajla Pupina i Trešnjinog cveta na Novom Beogradu predložena je izgradnja objekata za stanovanje i poslovanje, između ostalog kule od 80 metara. 

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove oglasio je javni rani uvid povodom izrade plana detaljne regulacije za deo bloka 11a, na uglu Trešnjinog cveta i Bulevara Mihajla Pupina na Novom Beogradu. 

Na toj lokaciji predlažu se mešoviti gradski centri (kombinacija komercijanih sadržaja sa stanovanjem), zelene površine, mreža saobraćajnica i park.

Plan detaljne regulacije izrađen je na inicijativu privrednog društva Kantata iz Beograda koji je vlasnik parcela u okviru plana. 

Granice plana nalaze se u delu Novog Beograda, odnosno na tri katasratske parcele (1005/13, 1005/14, 1005/15 i 1005/12).

Planirani objekat se sastoji od tri celine: zgrade A (predviđena za stanovanje) uz hotel Falkensteiner, zgrade B koja će takođe biti stambena u formi kule, i zgrade C koja je planirana kao poslovna i koja se naslanja se na stambeno poslovni objekat Grawe. 

Kako se navodi u grafičkom prikazu, kula će biti visoka 80 metara, dok će maksimalna visina ostalih objekata biti 32 i 43 metara. 

Ukupna površina plana je oko četiri hektara, od čega na površine javnih namena (mreže saobraćajnica, park..) odlazi oko 2,11 hektara. 

Za izradu plana detaljne regulacije, kako se navodi, bilo je potrebno da se uradi Analiza i potvrda ispunjenosti kriterijuma za izgradnju visokih objekata. 

Kada se radi o budućim kapacitetima, koji su dati orijentaciono, planirano je 200 stanova površine 22.000 m2 i open space površine oko 14.000 m2. 

Parkiranje je potrebno rešiti ili izgradnjom podzemne garaže ili na otvorenom parking mestu na parceli. 

U neposrednom okruženju se nalazi hotel Falkensteiner, poslovni centar Danube, stambeno poslovni objekat Grawe, kineski kulturni centar u izgradnji Konfučije. 

Stambeni objekti koji se nalaze u blizini su različite spratnosti i u formi su dugačkih zgrada ili slobodnostojećih objekata.   Najviši objekti su u bloku 30, gde se nalaze soliteri od 17 spratova. 

Svi postojeći objekti na parceli mogu se rekonstruisati ili dograditi u okviru dozvoljenih urbanističkih parametara i ostalih pravila građenja, ukoliko položaj objekta prema regulacionoj liniji zadovoljava uslov definisan opštim pravilima, piše u planu.

Rok za rani javni uvid obavljaće se zaključno sa 7. feburarom.

Izvor: nova ekonomija

Tagovi

Pročitajte još: