Na Novom Beogradu uspostavljena saradnja sa Centrom lokalnih usluga „Kraljevo“; evo o čemu se radi

Centar za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“ i Centar lokalnih usluga „Kraljevo“, uspostavili su u ponedeljak 6. novembra, saradnju koja podrazumeva organizaciju zajedničkih događaja posvećenih vidljivosti ranjivih grupa građana, kao i konferencija, obuka i okruglih stolova, radi povezivanja i usavršavanja stručnih radnika.

Protokol o saradnji u ime opštinskog Centra „Novi Beograd“ potpisala je direktorka Milka Milovanović Minić, a u ime Centra „Kraljevo“, direktorka Milica Jelić.

Na sastanku su razmenjena iskustva u radu i informacije o planiranju razvoja sistema socijalne podrške u Kraljevu i Novom Beogradu.

Direktorka opštinskog Centra Milka Milovanović Minić je istakla da je Centar oslonac razvoja socijalne politike opštine Novi Beograd, koja se temelji na kontinuiranom i pravovremenom informisanju građana o njihovim pravima.

Ona je istakla da se koncept rada Centra neprestano razvija i prilagođava potrebama građana i udruženja koja osnivaju građani.

Opštinski Centar, širi mrežu saradnje sa partnerima na lokalnom nivou i povezuje ih sa predstavnicima sistema obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, koristeći postojeće resurse i razvijajući nove, što je suština integralne socijalne zaštite.

Direktora Centra „Kraljevo“ Milica Jelić je naglasila da taj Centar, raznovrsnim uslugama pokriva potrebe grada Kraljeva, ali da se potrebe građana menjaju te je potrebno razvijati dodatne usluge i fleksibilne modele, zbog čega je saradnja sa sličnim Centrom veoma dragocena.

Tagovi

Pročitajte još:

Free Porn