Nove zgrade kod Starog Merkatora – Na uglu Goce Delčeva i Mihajla Pupina gradiće se devetospratnice

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Beograda oglasio je javnu prezentaciju urbanističkog projekta za faznu izgradnju stambeno-poslovnih objekata na uglu Ulice Goce Delčeva i Bulevara Mihajla Pupina na Novom Beogradu. U planu je gradnja dve stambeno poslovne zgrade sa po devet spratova.Kako se može videti iz vizuelnih rešenja, reč je o prostoru na kome se nalazi tržni centar Centrotekstil.Povod za izradu projekta je inicijativa grupe investitora, beogradskih kompanija, među kojima je i Centrotextil, ali i Jugofund i Napred, za detaljnu analizu i urbanističko-arhitektonsku razradu radi izgradnje novih objekata.
Ukupna površina obuhvaćena granicom projekta iznosi 7.259 m2.
Projektom je predviđena fazna izgradnja dva stambeno-poslovna objekta (na parcelama GP1 i GP2), koji vizuelno čine jedan objekat.

Na GP1 planira se izgradnja novog stambeno-poslovnog objekta, spratnosti 2Po+P+8+Ps nadzemne bruto razvijene građevinske površine 23.530 m2.
Površina parcele iznosi 4.977 m2.
Za potrebe obezbeđivanja dovoljnog broja parking mesta na parceli planirana je izgradnja garaže na dva potpuno ukopana podzemna nivoa. Bruto površina nivoa -2 iznosi 4.230 m2 i sadrži 121 parking mesto, a bruto površina nivoa -1 je 4.075 m2 i ima 100 parking mesta. Ukupna bruto površina garaže iznosi 8.305 m2.
U prizemlju i na prvom spratu je planirano poslovanje u vidu dvoetažnih lokala, sa zasebnim ulazima sa okolnog uređenog i popločanog terena, kao i iz novoprojektovanih prolaza – pasaža kroz objekat. Bruto površina prizemlja iznosi 2.250 m2, a I sprata 2.450 m2.
Stambeni ulazi projektovani su nezavisno od poslovanja i prilazi im se direktno iz Bulevara Mihajla Pupina ili pasažom kroz objekat iz blokovske saobraćajnice i Ulice Goce Delčeva.

Od druge do sedme etaže projektovani su tipski spratovi. U okviru njih postoji razlika u broju stanova – na drugom, trećem i četvrtom spratu projektovano je po 17 stanova a na petom, šestom i sedmom spratu po 18 stanova.
Na nivou II sprata nalazi se velika prohodna parkovski uređena krovna površina sa dečjim igralištem, bruto površine 680 m2, koju koriste svi stanari zgrade. Ukupna BRGP te etaže iznosi 2.980 m2.
Bruto površina osmog sprata iznosi 2.300 m2 od čega 250 m2 iznosi uređena krovna površina sa zelenilom, koju koriste pripadajući stanovi. Na ovom spratu projektovano je 16 stanova
Bruto površina povučene etaže iznosi 2.050 m2. Ova etaža je takođe namenjena stanovanju i sadrži 16 stambenih jedinica.
Planirani objekat sadrži ukupno 137 stambenih jedinica i 12 poslovnih lokala. Ukupna bruto nadzemna površina objekta iznosi 23.530 m2.

Na GP2 planira se izgradnja novog objekta spratnosti 3Po+P+8+Ps. Ukupna bruto razvijena površina nadzemnog dela objekta je 11.113,81 m2.
Za potrebe obezbeđivanja dovoljnog broja parking mesta, planirana je izgradnja garaže na tri podzemna nivoa odnosno pet polunivoa.
Podrum nivo -3 imaće 783,72 m2 i 25 parking mesta, nivo -2, sa površinom od 1.632,83 m2 sadržaće 51 parking mesto, dok će se na nivou -1, bruto površine 1.528,97 m2 nalaziti 41 parking mesto. Ukupna bruto površina garaže iznosi 3.945,52 m2.
U prizemlju i na prvom spratu je planirano poslovanje sa zasebnim ulazom i stepeništem koje povezuje prizemlje i prvi sprat, kao i odvojeni ulaz za stambeni deo. Bruto površina prizemlja iznosi 1.288 m2, a prvog sprata 1.368 m2.
Spratovi od drugog do osmog projektivani su kao tipski. Bruto površina tipske etaže iznosi 1.012,83 m2, izuzev drugog sprata gde je BRGP uvećana za površinu uređene popločane i ozelenjene krovne površine u zajedničkomkorišćenju stanara zgrade. Bruto površina drugog sprata iznosi 1.368 m2.
Na višim etažama je planirano stanovanje sa zasebnim ulazom. Stambene etaže su povezane stepeništem sa putničkim liftom, kroz sve etaže. Planirani objekat sadrži ukupno 64 stambene jedinice. Na svakoj od tipskih etaža smešteno je po osam stambenih jedinica različitih površina. Veličine stambenih jedinica se kreću od 72 m2 do 149 m2.
Bruto površina povučene etaže iznosi 1.012,83 m2. Ova etaža sadrži osam stambenih jedinica. Ukupna bruto nadzemna površina objekta iznosi 11.113,81 m2.
Obrađivač urbanističkog projekta je PC Art iz Beograda.

Izvor: eKapija

Tagovi

Pročitajte još: