Novi Beograd: Niče NOVA ZONA, na 250 ha 4.000 stanova, škole, hoteli…


Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda stavio je na javni uvid Nacrt plana detaljne regulacije područja između privredne zone Autoput i aerodroma Nikola Tesla.

Plan obuhvata delove teritorija gradskih opština Novi Beograd i Surčin, južno od Surčinskog puta i severno od aerodroma Nikola Tesla, na površini od 255,83 hektara. Na planiranom području omogućena je gradnja nove mreže saobraćajnica, infrastrukturnih objekata, objekata javnih službi, sportskih kompleksa i površina za stanovanje i poslovanje.

U planu je regulacija saobraćajnica Surčinska, 2a-2a, Nova 3 sa obostranim zelenilom i biciklističkim stazama, kao i novi ritam raskrsnica sa punim programom veza u odnosu na Surčinsku ulicu, dok su ostale planirane saobraćajnice unutar predmetnog područja deo sekundarne ulične mreže i planiraju se u rangu pristupnih i sabirnih ulica.

Planirano je ukupno 164 parking mesta u ulicama Nova 5, 7 i 9, kao i biciklističke staze i u ulicama Nova 1, Nova 2, Nova 3 i XI.

Predviđeno je ozelenjavanje otvorenih parking prostora i očuvanje postojeće šume i šumskog zemljišta na površini oko 6 ha (šuma Makiš, šuma Ada Ciganlije, šuma uz autoput Beograd-Zagreb).

Nova infrastrukturna mreža podrazumeva rekonstrukciju postojećih cevovoda i gradnju novih, zatim, izgradnju septičkih jama do izgradnje javne kanalizacije, trafostanica, pristupne telekomunikacione mreže, kao i toplovodne i gasovodne mreže.

U odnosu na planirani broj stanovnika 11.505 predviđena je gradnja tri predškolske ustanove, dve osnovne škole, jednog objekta za ustanovu primarne zdravstvene zaštite, kao i objekta za smeštaj starih osoba i radne jedinice centra za socijalni rad.

Na novobeogradskom delu područja predviđena je gradnja takmičarsko-sportskih kompleksa u tri bloka, namenjenih za treninge i takmičenja sportista i sportskih ekipa na nacionalnom i međunarodnom nivou, kao i jedan sportsko-rekreativni kompleks namenjen za rekreativne sadržaje. Ukupna površina predviđena za gradnju sportskih kompleksa iznosi oko 273.000 m2.

Planom je predviđena i gradnja novih stambenih blokova za porodično stanovanje, sanacija neplanski formiranih stambenih blokova, kao i gradnja mešovitih gradskih centara i komercijalnih sadržaja kao što su trgovinski lanci, hoteli, sajamske hale i slično.

Prema bilansima urbanističkih parametara, broj stanova se sa 280 može povećati na 4.261, broj stanovnika sa 812 na 11.505, a broj zaposlenih sa 41 na 11.399.

Nacrt plana koji je izradio Urbanistički zavod Beograda na javnom uvidu je do 5. marta.

Izvor: bizlife

Tagovi

Pročitajte još:

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Akücü akumyolda.com akücü akümyoldaİnci akü 60 amper inci akü 60 amper akumyolda.comAkü yol yardım olarak akü takviye ve değişimi hzmetleri sunuyoruz. akü yol yardım İngilizce Türkçe çeviri ingilizceturkce.gen.tr ile ingilizce türkçe çeviriAlçalan burç hesaplama sitesi hesaparaclari.com hesaparaclari.comTranslate to English with translatedict.com TranslateDictTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comCalculatorcafe helps to calculate loans as a loan calculator.Calculatorcafe.com
antalya bayan escort
Free Porn